Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 9 năm 2022.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
 I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Trần Thị Ngân 30/9 Phó phòng Phòng TCHC
2 Nguyễn Văn Bình 12/9 Phó quản đốc Phân xưởng kho BRVT
3 Phạm Tiến Đạt 02/9 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
4 Nguyễn Thị Nghĩa 05/9 Chuyên viên Phòng KHTT
5 Dương Văn Thùy 12/9 Lái xe Phòng TCHC
6 Hà Phạm Kiều Trang 16/9 Chuyên viên Phòng An toàn
7 Phạm Văn Tài 17/9 Chuyên viên Phòng Thí nghiệm
8 Vũ Văn Tới 19/9 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
9 Nguyễn Văn Châu 20/9 Cán bộ kỹ thuật Phân xưởng KNM
10 Trần Hoài Năng 20/9 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
11 Dương Văn Lăng 06/9 Trưởng kho Kho Tân Uyên
12 Nguyễn Hữu Quỳnh 14/9 Chuyên viên Ban KTAT
13 Phạm Đức Nho 15/9 Lái xe Ban KTAT
14 Trần Trọng Chuyền 14/9 Lái xe Ban NVTH
15 Đinh Văn Minh 19/9 Công nhân Đội KNM
16 Trần Hữu Đoan 20/9 Lái xe Ban NVTH
17 Nguyễn Thị Xuyến 20/9 Chuyên viên Ban NVTH
18 Phạm Văn Kiểm 21/9 Công nhân Đội KNM
19 Trần Thị Thu Hằng 22/9 Chuyên viên Ban NVTH
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
20 Nguyễn T. Hoài Phương 27/9 Phó ban Ban NVTH
21 Trần Thị Lan Anh 02/9 Chuyên viên Đội KNM
IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Micco – Nam Bộ
22 Dương Văn Đăng 23/9 Đội phó Đội Dịch vụ 2

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

   

 

   Lê Công Điện

Hotline
Zalo