Để được tư vấn về các vấn đề liên quan tới thủ tục, pháp lý và các nghị định, văn bản về vật liệu nổ công nghiệp vui lòng liên hệ khtt_nb@micconambo.com

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

  • Hotline hỗ trợ
    (+84) 2543 876 210
  • Tư vấn thủ tục pháp lý
    (+84) 2543 876 210
  • Tư vấn sử dụng sản phẩm
    (+84) 2543 876 210

Tư vấn kỹ thuật sử dụng Vật liệu nổ Công nghiệp

Danh sách liên hệ hỗ trợ trực tiếp từ các phòng ban Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – Micco

LĨNH VỰC KINH DOANH ĐIỆN THOẠI EMAIL
Vật liệu nổ công nghiệp – Thuốc nổ công nghiệp (+84) 2543 876 210 khtt_nb@micconambo.com
Vật liệu nổ công nghiệp – Phụ kiện nổ (+84) 2543 876 210 khtt_nb@micconambo.com
Dịch vụ khai thác mỏ chung (+84) 2543 876 210 khtt_nb@micconambo.com
Sản phẩm hóa chất (+84) 2543 876 210 khtt_nb@micconambo.com
Dịch vụ kỹ thuật & Tư vấn quản lý (+84) 2543 876 210 khtt_nb@micconambo.com
Sản phẩm khác (+84) 2543 876 210 khtt_nb@micconambo.com