Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 11 năm 2023.

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 11 năm 2023.            
STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Lê Công Điện 03/11 Giám đốc Giám đốc Công ty
2 Phạm Trung Kiên 11/11 Phó phòng Phòng KHTT
3 Đậu Thị Kim Chi 01/11 TB Nữ công, Chuyên viên Phòng KTCN
4 Nguyễn Hà Hòa 02/11 Chuyên viên Phòng TCHC
5 Nguyễn Thị Nhung 03/11 Chuyên viên Phân xưởng KNM
6 Nguyễn Huy Nhạc 04/11 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
7 Nguyễn Thanh Hảo 04/11 Nhân viên bán xăng Phòng KHTT
8 Trần Quốc Đạt 05/11 Chuyên viên Phòng KHTT
9 Nguyễn Hữu Dũng 05/11 Chuyên viên Phòng KTCN
10 Nguyễn Thanh Dương 06/11 Chỉ huy nổ mìn Phân xưởng KNM
11 Nguyễn Dương Hạnh 09/11 Chuyên viên Phòng KHTT
12 Nguyễn Văn Thời 10/11 Chuyên viên Phòng An toàn
13 Võ Minh Dũng 10/11 Chỉ huy nổ mìn Phân xưởng KNM
14 Nguyễn Như Khương 10/11 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
15 Nguyễn Văn Mạnh 10/11 Thủ kho Phân xưởng kho BRVT
16 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/11 Chuyên viên Phòng KHTT
17 Hoàng Xuân Hùng 12/11 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
18 Nguyễn Văn Sức 13/11 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
19 Hoàng Văn Xuyên 20/11 Thợ điện Phòng KTCN
20 Nguyễn Mai Trọng 22/11 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
21 Ngô Thị Hài 22/11 Cấp dưỡng Phân xưởng kho BRVT
22 Nguyễn Văn Nguyên 22/11 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
23 Đỗ Văn Kiếm 23/11 Lái xe Phòng KTCN
24 Đặng Văn Dương 25/11 Chuyên viên Phòng KHTT
25 Đặng Thị Hoa 30/11 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
26 Hoàng Mạnh Tuân 05/11 Giám đốc CN Bình Dương
27 Đỗ Xuân Trường 08/11 Trưởng ban Ban KTAT
28 Phan Thế Hải 05/11 Bảo vệ Kho Tân Uyên
29 Bùi Đức Duẩn 07/11 Chỉ huy nổ mìn Đội KNM Bình Dương
30 Nguyễn Tuấn Vũ 12/11 Chỉ huy nổ mìn Đội KNM Bình Dương
31 Vũ Đức Văn 13/11 Bảo vệ Kho Tân Uyên
32 Trần Viết Tuấn 15/11 Công nhân nổ mìn Đội KNM Bình Dương
33 Dương Thị Ngọc Liên 17/11 Chuyên viên Ban NVTH
34 Lê Quốc Cường 23/11 Công nhân nổ mìn Đội KNM Bình Dương
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nam Bộ
35 Hoàng Văn Huy 04/11 Chuyên viên Ban NVTH
36 Nguyễn Mạnh Trung 04/11 Công nhân nổ mìn Đội KNM
37 Huỳnh Đỗ Nhung 12/11 Cấp dưỡng Ban NVTH
38 Trần Xuân Biển 2011 Công nhân nổ mìn Đội KNM
39 Nguyễn Văn Đức 24/11 Lái xe Ban NVTH

 

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

  Lê Công Điện

Hotline
Zalo