Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 01 năm 2024.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Nguyễn Văn Long 24/01 Phó giám đốc Phó giám đốc Công ty
2 Nguyễn Duy Cương 02/01 Trưởng phòng Phòng An toàn
3 Đỗ Bích Trang 03/01 Phó phòng Phòng KHTT
4 Nguyễn Mạnh Tiến 10/01 Lái xe Phòng TCHC
5 Nguyễn Văn Thắng 12/01 Thủ kho PX kho BRVT
6 Trần Đức Cảnh 14/01 Chuyên viên Phòng KTCN
7 Cao Xuân Hiến 15/01 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
8 Đặng Thị Minh Thiêm 17/01 Cấp dưỡng Phân xưởng kho BRVT
9 Đặng Thị Trang 18/01 Cấp dưỡng Phòng TCHC
10 Kiều Thị Nhài 23/01 Nhân viên Phòng TCHC
11 Nguyễn Văn Quân 25/01 Lái xe Phòng KTCN
 II

Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương

12 Nguyễn Quang Huy 02/01 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
13 Cù Tiến Phát 06/01 Bảo vệ Kho Tân Uyên
14 Nguyễn Đình Dũng 08/01 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
15 Đỗ Danh Hoàng 10/01 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
16 Hoàng Thị Thanh Mai 10/01 N.viên Cấp dưỡng Ban NVTH
17 Phạm Duy Thành 12/01 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
18 Đỗ Thị Nguyên 20/01 Cán sự Ban NVTH
19 Bùi Anh Tuấn 23/01 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
20 Trần Mạnh Tuấn 25/01 Lái xe Ban NVTH
21 Lê Văn Duy 27/01 Bảo vệ Kho Tân Uyên
22 Vũ Kim Toàn 30/01 Bảo vệ Kho Tân Uyên
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
23 Lê Đức Anh 30/01 Trưởng kho Kho An Giang
24 Nguyễn Tiến Phúc 18/01 Phó ban Ban TKKTTC
25 Nguyễn Thị Anh 01/01 Chuyên viên Ban TKKTTC
26 Huỳnh Thanh Sang 01/01 CNKT Đội KNM
27 Trần Văn Lộc 01/01 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
28 Võ Văn Hiền 04/01 Lái xe Ban KTAT
29 Nguyễn Văn Hậu 06/01 CNKT Đội KNM
30 Nguyễn Thanh Cao 06/01 CBKT Đội KNM
31 Trần Văn Nhanh 20/01 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
IV Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển
32 Trần Thị Trâm 10/01 Phó ban Ban NVTH

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

    Lê Công Điện

Hotline
Zalo