CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ NAM BỘ – MICCO
Mọi thông tin chi tiết về cung cấp thông tin tư vấn về các sản phẩm và dịch vụ của MICCO, cũng như xử lý các khiếu nại, phản hồi và đề xuất vui lòng liên hệ:
THÔNG TIN LIÊN HỆ
ĐỊA CHỈ:
Khu Phố Bến Đình, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
LIÊN HỆ:Tel: (+84) 2543 876 210

Fax: (+84) 2543 876 636

Các đơn vị thành viên

Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO tại Đồng Nai
Xã Hóa An, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (0251) 3.954.938
Fax: (0251) 3.954.952
Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO tại Bình Dương
Ấp 3, Xã Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Tel: (0274) 2.216.605
Fax: (0274) 2.680.147
Trung tâm nghiên cứu và phát triển – Micco Nam Bộ
Khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
Tel: (0254) 3.948.188
Fax: (0254) 3.948.168
Phân xưởng kho Hóa chất mỏ Kiên Giang
Số 261 Khu phố Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Tel: (0297) 3.841.799
Fax: (0297) 3.779.026