Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 12 năm 2023.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Đỗ Văn Năng 21/12 Phó quản đốc Phân xưởng KNM
2 Ngô Thị Thanh Minh 20/12 Phó phòng Phòng Thí nghiệm
3 Hoàng Văn Hải 05/12 Đội trưởng Phòng Thí nghiệm
4 Nguyễn Văn Tuyến 06/12 Lái xe Phòng KTCN
5 Hoàng Văn Kiểm 12/12 Chỉ huy nổ mìn Phân xưởng KNM
6 Vũ Thị Mai 12/12 Chuyên viên Phòng TKKTTC
7 Nguyễn Hữu Đoàn 12/12 Lái xe Phòng KTCN
8 Vũ Thị Dậu 13/12 Bảo vệ Phòng An toàn
9 Nguyễn Hoàng Sơn 20/12 Lái xe Phòng TCHC
10 Dương Văn Vinh 21/12 Chuyên viên Phòng KTCN
11 Nguyễn Công Trang 24/12 Công nhân nổ mìn Phân xưởng KNM
12 Đặng Quang Hưng 25/12 Công nhân Phân xưởng KNM
13 Đỗ Trung Đức 30/12 Chuyên viên Phòng KHTT
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
14 Trần Thị Thu Hoài 08/12 Chuyên viên Ban TKKTTC
15 Hồ Phúc Giang 10/12 Bảo vệ Kho Tân Uyên
16 Trần Khắc Minh 12/12 Bảo vệ Kho Tân Uyên
17 Đinh Thị Huyền 13/12 Tạp vụ Ban NVTH
18 Trần Trọng Đang 16/12 Thủ kho Kho Tân Uyên
19 Nguyễn Trọng Tuấn 18/12 Bảo vệ Kho Tân Uyên
20 Trịnh Hoài Anh 20/12 Chuyên viên Ban TKKTTC
21 Lê Huy Hòa 27/12 Thủ kho Kho Tân Uyên
22 Nguyễn Thị Hoa 27/12 N. viên Cấp dưỡng Ban NVTH
23 Phạm Hữu Xước 24/12 Bảo vệ Kho Tân Uyên
24 Nguyễn Đức Cảnh 30/12 Công nhân KNM Đội KNM BD
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nam Bộ
25 Phạm Công Toàn 30/12 Lái xe Ban KTAT
IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Micco – Nam Bộ
26 Trần Văn Sơn 09/10 Chuyên viên Đội Dịch vụ 1

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

       Lê Công Điện

Hotline
Zalo