MICCO định hướng phát triển thành Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung ứng Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, cung cấp dịch vụ khai thác mỏ hàng đầu Việt Nam và khu vực; không ngừng đổi mới, sáng tạo, đa dạng về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, lấy Vật liệu nổ công nghiệp làm trọng tâm, thân thiện với môi trường góp phần xây dựng ngành Vật liệu nổ công nghiệp hiện đại, phát triển và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.