Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 8 năm 2023.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Vũ Văn Hiển 24/8 Kế toán trưởng Kế toán trưởng Công ty
2 Lê Văn Hiệp 29/8 Phó phòng Phòng TKKTTC
3 Nguyễn Sỹ Du 02/8 Bảo vệ PX kho BRVT
4 Nguyễn Thanh Vinh 03/8 Bảo vệ PX kho BRVT
5 Nguyễn Thị Hồng 06/8 Nhân viên Tạp vụ Phòng TCHC
6 Hồ Huy Hoàng 06/8 Lái xe Phòng KTCN
7 Phạm Đức Ngọc 10/8 Công nhân KNM PX Khoan nổ mìn
8 Nguyễn Văn Hưng 13/8 Chuyên viên Phòng TCHC
9 Hoàng Văn Hà 15/8 Bảo vệ, nổ mìn PX kho BRVT
10 Đỗ Văn Hướng 17/8 Bảo vệ PX kho BRVT
11 Phạm Hữu Song 18/8 Công nhân PX Khoan nổ mìn
12 Nguyễn Thị Huyền 19/8 Chuyên viên Phòng TCHC
13 Trần Thị Như Hà 19/8 Chuyên viên Phòng TKKTTC
14 Nguyễn Thị Thanh Loan 20/8 Nhân viên thống kê PX kho BRVT
15 Trần Thị Hiền 22/8 Chuyên viên PX kho BRVT
16 Đinh Thị Thơ 28/8 Bảo vệ PX kho BRVT
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
17 Trần Văn Nhật 02/8 Bảo vệ Kho Tân Uyên
18 Phùng Văn Hùng 03/8 Công nhân KNM Đội KNM
19 Nguyễn Viết Hưng 06/8 Công nhân KNM Đội KNM
20 Nguyễn Thị Mai Hương 19/8 Chuyên viên Ban TKKTTC
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nam Bộ
21 Tạ Xuân Lộc 09/8 Chuyên viên Ban NVTH
22 Vũ Đức Nghiêm 12/8 Lái xe chở VLNCN PX kho Kiên Giang
23 Nguyễn Xuân Trường 25/8 Bảo vệ, áp tải PX kho Kiên Giang
IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Micco – Nam Bộ
24 Nguyễn Viết Tùng 19/8 Đội trưởng Đội Dịch vụ 2

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

Lê Công Điện

Hotline
Zalo