Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 7 năm 2023.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Đỗ Văn Hiệu 03/7 Trưởng phòng Phòng TCHC
2 Nguyễn Văn Dinh 28/7 Quản đốc Phân xưởng kho BRVT
3 Đỗ Mạnh Điền 31/7 Phó phòng Phòng KHTT
4 Huỳnh Văn Giang 01/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
5 Phùng Văn Hùng 03/7 Phòng An toàn Phòng An toàn
6 Nguyễn Quốc Sang 05/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
7 Dương Văn Phương 05/7 Công nhân PX Khoan nổ mìn
8 Vũ Thị Hương 06/7 Nhân viên bán xăng Phòng KHTT
9 Đỗ Thị Huyền 07/7 Chuyên viên Phòng TCHC
10 Vũ Thanh Lâm 10/7 Lái xe Phòng TCHC
11 Đặng Ngọc Xuân 10/7 Chuyên viên Phòng TKKTTC
12 Nguyễn Hoàng Sâm 11/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
13 Nguyễn Văn Châu 13/7 Chuyên viên Phòng Thí nghiệm
14 Phạm Hữu Tám 15/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
15 Huỳnh Minh Vương 16/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
16 Nguyễn Văn Út 18/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
17 Lê Bình Triệu 24/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
18 Nguyễn Chí Dương 26/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
19 Lê Hoàng 01/07 Trưởng ban Ban NVTH
20 Nguyễn Duy Quang 10/7 Nhân viên Ban NVTH
21 Đinh Văn Lâm 12/7 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
22 Trần Thị Hồng Hạnh 15/7 Chuyên viên Ban TKKTTC
23 Ngô Mạnh Cường 22/7 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
24 Dương Văn Đồng 24/7 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
25 Trần Thái Dương 27/7 Bảo vệ Kho Tân Uyên
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
26 Nguyễn Thành Thái 30/7 Trưởng ban Ban NVTH
27 Lê Doãn Mạnh 10/7 Lái xe Ban An Toàn
28 Nguyễn Thị Thanh 16/7  Nhân viên Ban NVTH
29 Nguyễn Huy Đồng 20/7 Công nhân KNM Đội KNM
30 Nguyễn Thế Tiến 28/7 Lái xe Ban An Toàn

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

 

   Lê Công Điện

Hotline
Zalo