Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 7 năm 2022.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Đỗ Văn Hiệu 03/7 Trưởng phòng Phòng TCHC
2 Nguyễn Văn Dinh 28/7 Quản đốc Phân xưởng kho BRVT
3 Huỳnh Văn Giang 01/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
4 Nguyễn Quốc Sang 05/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
5 Vũ Thị Hương 06/7 Công nhân Phòng KTCN
6 Đỗ Thị Huyền 07/7 Chuyên viên Phòng TCHC
7 Vũ Thanh Lâm 10/7 Lái xe Phòng TCHC
8 Đặng Ngọc Xuân 10/7 Chuyên viên Phòng TKKTTC
9 Nguyễn Hoàng Sâm 11/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
10 Phạm Hữu Tám 15/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
11 Phạm Văn Quyền 16/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
12 Nguyễn Văn Út 18/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
13 Lê Bình Triệu 24/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
14 Nguyễn Chí Dương 26/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
15 Đỗ Mạnh Điền 30/7 Trưởng ban Ban NVTH
16 Lê Hoàng 01/07 Phó ban Ban NVTH
17 Nguyễn Duy Quang 10/7 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
18 Đinh Văn Lâm 12/7 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
19 Trần Thị Hồng Hạnh 15/7 Chuyên viên Ban TKKTTC
20 Ngô Mạnh Cường 22/7 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
21 Dương Văn Đồng 24/7 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
22 Trần Thái Dương 27/7 Bảo vệ Kho Tân Uyên
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
23 Nguyễn Thành Thái 16/7 Trưởng ban Ban NVTH
24 Nguyễn Thị Thanh 16/7 Nhân viên Ban NVTH
25 Nguyễn Huy Đồng 20/7 Công nhân KNM Đội KNM

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

                                                                          

 

 Lê Công Điện

Hotline
Zalo