Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 10 năm 2023.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Nguyễn Tiến Hoà 10/10 Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm
2 Nguyễn Huy Công 03/10 Phó phòng Phòng KTCN
3 Đỗ Văn Bảy 30/10 Đội trưởng bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
4 Phạm Xuân Tuyên 01/10 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
5 Dương Văn Tấn 02/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
6 Võ Tấn Tài 04/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
7 Lường Thị Nga 05/10 Nhân viên Phòng TCHC
8 Lương Đức Tùng 05/10 Lái xe Phòng KTCN
9 Nguyễn Văn Thắm 06/10 Chuyên viên Phòng KTCN
10 Dương Văn Thái 07/10 Chuyên viên Phòng KHTT
11 Dương Văn Tuấn 07/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
12 Dương Trung Kiên 10/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
13 Nguyễn Văn  Tịnh 10/10 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
14 Vũ Thị Tươi 14/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
15 Cao Văn Cương 23/10 Chuyên viên Phòng KHTT
16 Dương Văn Đoàn 25/10 Chỉ huy nổ mìn Phân xưởng KNM
17 Đỗ Hùng Lam 27/10 Lái xe Phòng TCHC
18 Nguyễn Thị Sáng 29/10 Nhân viên bán xăng Phòng KHTT
19 Vũ Tấn Tài 29/10 Lái xe Phòng KTCN
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
26 Phạm Đức Tân 01/10 Công nhân Đội KNM
27 Tạ Văn Hải 01/10 Công nhân Đội KNM
28 Hoàng Văn Tùng 03/10 Công nhân Đội KNM
29 Nguyễn Thị Hà 07/10 Chuyên viên Ban KTAT
30 Phan Kế Toại 12/10 Bảo vệ Kho Tân Uyên
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nam Bộ
31 Đỗ Văn Chiến 26/10 Giám đốc CN Tây Nam Bộ
32 Phan Văn Linh 20/10 Phó ban Ban KTAT
33 Đặng Xuân Hưởng 28/10 Đội phó Đội KNM
34 Phạm Văn Phức 01/10 Thủ kho CN Tây Nam Bộ
35 Phạm Ngọc Dương 02/10 Chuyên viên Ban KTAT
36 Lê Hoàng Hôn 04/10 Lái xe CN Tây Nam Bộ
37 Lê Thị Thủy 10/10 Chuyên viên CN Tây Nam Bộ
38 Nguyễn Hữu Hòa 10/10 Bảo vệ CN Tây Nam Bộ
39 Huỳnh Hùng Lĩnh 20/10 Bảo vệ CN Tây Nam Bộ
40 Nguyễn Đình Thịnh 22/10 Bảo vệ CN Tây Nam Bộ
41 Trần Trùng Dương 23/10 Công nhân KNM CN Tây Nam Bộ
42 Trần Gia Vũ 27/10 Công nhân KNM CN Tây Nam Bộ
43 Trần Xuân Hải 30/10 Bảo vệ CN Tây Nam Bộ
 IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Micco – Nam Bộ
44 Ông Cao Cường 09/10 Phó ban Ban KTAT
45 Nguyễn Thị Hoa 02/10 Chuyên viên Đội Dịch vụ 2
46 Trần Thị Hòa 09/10 Chuyên viên Ban TKKTTC
47 Đỗ Thị Hảo 26/10 Chuyên viên Ban NVTH

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

   Lê Công Điện

Hotline
Zalo