Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 9 năm 2023.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Trần Thị Ngân 30/9 Phó phòng Phòng TCHC
2 Nguyễn Văn Bình 12/9 Phó quản đốc Phân xưởng kho BRVT
3 Phạm Tiến Đạt 02/9 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
4 Nguyễn Thị Nghĩa 05/9 Chuyên viên Phòng KHTT
5 Dương Văn Thùy 12/9 Lái xe Phòng TCHC
6 Hà Phạm Kiều Trang 16/9 Chuyên viên Phòng An toàn
7 Phạm Văn Tài 17/9 Chuyên viên Phòng Thí nghiệm
8 Vũ Văn Tới 19/9 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
9 Trần Hoài Năng 20/9 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
10 Phạm Văn Kiểm 21/9 Chỉ huy nổ mìn Phân xưởng KNM
11 Nguyễn Tấn Đạt 21/9 Lái xe Phòng KTCN
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
12 Dương Văn Lăng 06/9 Phó ban NVTH Ban NVTH
13 Trần Thị Lan Anh 02/9 Chuyên viên Ban NVTH
14 Nguyễn Hữu Quỳnh 14/9 Chuyên viên Ban KTAT
15 Phạm Đức Nho 15/9 Lái xe Ban KTAT
16 Trần Trọng Chuyền 14/9 Lái xe Ban NVTH
17 Đinh Văn Minh 19/9 Công nhân Đội KNM
18 Trần Hữu Đoan 20/9 Lái xe Ban KTAT
19 Nguyễn Thị Xuyến 20/9 Chuyên viên Ban NVTH
20 Trần Thị Thu Hằng 22/9 Chuyên viên Ban NVTH
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
21 Nguyễn T. Hoài Phương 27/9 Phó ban Ban NVTH
IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Micco – Nam Bộ
22 Dương Văn Đăng 23/9 Đội phó Đội Dịch vụ 2

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

   

 

Lê Công Điện

 
Hotline
Zalo