Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 5 năm 2023.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Ngô Quang Thanh 26/5 Đội phó đội xe Phòng KTCN
2 Nguyễn Văn Tú 22/5 Chỉ huy nổ mìn PX kho Kiên Giang
3 Trần Ánh Quang 01/5 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
4 Nguyễn Quang Trung 02/5 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
5 Danh Trọng 03/5 Bảo vệ, áp tải VLNCN PX kho Kiên Giang
6 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 04/5 Công nhân Phân xưởng kho BRVT
7 Bùi Minh Tuấn 09/5 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
8 Nguyễn Văn Quốc 12/5 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
9 Tô Văn Thành 17/5 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
10 Phạm Hữu Tùng 20/5 Lái xe Phòng KTCN
11 Đặng T. Thanh Thúy 28/5 Tạp vụ PX kho Kiên Giang
12 Phan Hoài Giang 30/5 Công nhân Phân xưởng kho BRVT
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
13 Nguyễn Minh Vương 20/5 Phó giám đốc CN Bình Dương
14 Nguyễn Trọng Mạnh 20/5 Trưởng ban Ban TKKTTC
15 Nguyễn Thị Nụ 16/5 Chuyên viên Ban KTAT
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
16 Phạm Tiến Dũng 17/5 Trưởng ban Ban KTAT
17 Nguyễn Văn Tuấn 10/5 CBKT Đội KNM
18 Trần Triệu Quang 19/5 Chuyên viên Ban NVTH
19 Phạm Thị Luyến 29/5 Chuyên viên Ban KTAT

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

 

   Lê Công Điện

Hotline
Zalo