285 lượt xem 03/02/2020

Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 02 năm 2020.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Nguyễn Kông 15/02 Trưởng phòng Phòng KTCN
2 Ngô Duy Hùng 25/02 Phó phòng Phòng KTCN
3 Lê Mộng Cẩm Dương 20/02 Phó phòng Phòng An toàn
4 Từ Công Chung 28/02 Quản lý Kỹ thuật Phòng Thí nghiệm
5 Nguyễn Văn Hưng 16/02 Đội phó Bảo vệ PX kho BRVT
6 Hoàng Văn Thụ 07/02 Chuyên viên Phòng An toàn
7 Nguyễn Thị Hải Yến 08/02 Chuyên viên Phòng KHTT
8 Dương Văn Quyết 10/02 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
9 Đặng Ngọc Bình 10/02 Công nhân nổ mìn PX kho Kiên Giang
10 Bùi Thanh Xuân 17/02 Lái xe Phòng TCHC
11 Nguyễn Quốc Cường 20/02 Công nhân nổ mìn PX kho Kiên Giang
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
12 Nguyễn Quốc Thắng 06/02 Công nhân Đội KNM Bình Dương
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
13 Đỗ Hải Thanh 07/02 Chuyên viên Ban KTAT
 IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Mitech
14 Lê Công Vũ 23/02 Trưởng ban Ban KTAT

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

                                                                                     Lê Công Điện