Tăng cường nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào cơ giới hóa sản xuất và nạp thuốc nổ trên khai trường mỏ lộ thiên

Trong công nghệ nổ mìn cho các mỏ lộ thiên, từ lâu Tổng Công ty đã sử dụng các loại thuốc nổ ANFO, NTR và các loại thuốc nổ nhũ tương bao gói, nhược điểm của các loại thuốc nổ bao gói là phải sản xuất đóng bao- lưu kho – bảo quản – vận chuyển và nạp mìn bằng phương pháp thủ công do đó năng suất từ sản xuất đến nạp mìn không cao, tốn nhiều chi phí, nguy cơ mất an toàn cao do phát sinh nhiều công đoạn và nhân lực ở mỗi công đoạn… Để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu nhân công vào các quá trình, góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn, công nghệ cơ giới hóa tự động hóa trong sản xuất và nạp thuốc nổ ANFO và NTR bằng các thiết bị trộn nạp chuyên dụng tại các khai trường lộ thiên từ lâu được các nước có nền khai thác mỏ trên thế giới ứng dụng Đối với Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ -Vinacomin cùng với các dự án đầu tư trước đó, đã có 07 xe sản xuất và nạp thuốc nổ ANFO, NTR07 di động. Do điều kiện nổ mìn ở nhiều khai trường khác nhau, số lượng phương tiện hạn chế, các xe sản xuất này vừa phải đến vị trí cấp liệu tại xưởng vừa di chuyển xa đến vị trí nạp mìn nên chưa phát huy công suất do thời gian sản xuất và nạp mìn hằng ngày rất ngắn, mỗi năm chỉ sử dụng được 15% công suất thiết kế cho sản xuất và nạp mìn bằng cơ giới hóa. Trước năm 2015, tất cả các xe sản xuất thuốc nổ do MICCO sử dụng đều do các nhà sản xuất nước ngoài cung cấp và trong nước chưa sản xuất được thiết bị tương tự. Việc bảo dưỡng, sửa chữa phần cứng và phần mềm phải phụ thuộc vào nhà sản xuất nên gặp khó khăn, chi phí còn cao, thời gian đáp ứng chậm. Các thiết bị từ nhiều nhà sản xuất khác nhau nên tính lắp lẫn, thay thế giữa các xe không cao. Để tránh được đầu tư thêm thiết bị, việc tự nghiên cứu thế kế chế tạo thêm thiết bị sản xuất di động và nghiên cứu các giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả các thiết bị hiện nay là rất cần thiết: Ngoài giảm chi phí đầu tư còn tránh được sự phụ thuộc vào phụ tùng vật tư thay thế của nhà cung cấp, tùy chọn phù hợp hơn với điều kiện sản xuất và nạp mìn ở Việt Nam, do điều kiện khai thác mỏ khác với nước ngoài; Để tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất và nạp mìn, trong những năm qua MICCO đã đẩy mạnh công tác KH&CN, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm hợp lý hóa sản xuất tăng năng suất lao động, trong đó đã nghiên cứu thiết kế chế tạo được các loại xe sản xuất và nạp thuốc nổ ANFO, xe sản xuất và nạp thuốc nổ NTR thay thế được thiết bị phải đầu tư nhập khẩu, chủ động thiết bị sản xuất, phụ tùng thay thế có chi phí thấp so với thiết bị nhập khẩu… ; Nghiên cứu thiết kế chế tạo được xe chở nhũ tương nền và các trạm tiếp liệu di động cho xe sản xuất thuốc nổ tại khai trường nhằm phát huy các thiết bị cơ giới hóa hiện có, nâng cao được năng lực sản xuất và nạp mìn cơ giới hóa. Kết hợp với biện pháp sử dụng hiệu quả thuốc nổ NTR07 (giảm chiều cao bua, tăng chiều cao cột thuốc làm cho phân bố thuốc nổ khi nạp mìn phù hợp hơn để phát huy tính năng kỹ thuật và tính ưu việt của thuốc nổ NTR07) đã nâng cao được tỷ lệ cơ giới hóa nạp mìn từ 15% lên đến trên 60%; Nghiên cứu thiết kế chế tạo các máy đóng thỏi thuốc nổ nhằm tăng cường tự động hóa trong các dây chuyền sản xuất, nâng cao được năng suất thiết bị, giảm sức lao động, đảm bảo giảm nguy cơ mất an toàn và ổn định được chất lượng sản phẩm đóng gói. Cụ thể có các đề tài KH&CN nằm trong nhóm công trình gồm: Các sản phẩm của các đề tài tương đương với thiết bị nhập khẩu, thành công của các đề tài khẳng định được trình độ làm chủ công nghệ trong chế tạo thiết bị sản xuất, góp phần vào chủ trương tăng cương tự động hóa cơ giới hóa trong sản xuất và nạp mìn lộ thiên. Hiệu quả mang lại: Hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đang đẩy mạnh chương trình tin học hóa tự động hóa áp dụng vào sản xuất kinh doanh; Thực hiện nhiệm vụ của Tập đoàn giao về đẩy mạnh công tác KH&CN trong lĩnh vực công nghệ sản xuất, tin học hóa tự động hóa để tăng cường cơ giới hóa sản xuất và nạp mìn nhằm tăng năng suất giảm thiểu nguy cơ mất an toàn. Cho đến nay MICCO đã có thể làm chủ công nghệ sản xuất, lắp ráp các tổ hợp xe sản xuất VLNCN với các tính năng và trình độ kỹ thuật cơ khí chế tạo – tự động hóa tương đương trình độ với các nhà sản xuất ở các quốc gia như Korea, USA; Các sản phẩm của đề tài: thiết bị, quy trình công nghệ, thiết kế chế tạo, chương trình máy tính có tính tùy biến cao và có thể áp dụng để sản xuất nhiều chủng loại xe tương tự nhưng có sản phẩm, công suất, năng suất, tính nằng kỹ thuật linh hoạt để phù hợp với các thị trường và điều kiện làm việc khác nhau; Giá thành của các thiết bị chỉ tương đương 60-80% giá thành nhập khẩu (bao gồm cả chi phí nghiên cứu, thiết kế, viết chương trình điều khiển, xây dựng quy trình công nghệ). Nhờ đó góp phần hạ giá thành trong việc chế tạo các sản phẩm tương tự trong tương lai; Qua thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, MICCO đã nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật, góp phần làm chủ các thiết bị trong toàn Tổng Công ty; Tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân trong MICCO và các đơn vị khác trong nước, phát huy nội lực. Sau hơn thời gian đi vào hoạt động, năng suất cơ giới hóa nạp mìn tại các mỏ lộ thiên của MICCO đã tăng lên rõ rệt, hiệu quả SXKD của Tổng Công ty được nâng lên.

Các bài viết liên quan:

Hotline
Zalo