Chứng nhận tiêu chuẩn

MICCO NAM BỘ ÁP DỤNG THÀNH CÔNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 VÀ OHSAS 18001:2007

 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 VÀ OHSAS 18001:2007

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG HỆ THỐNG

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 VÀ OHSAS 18001:2007

         ISO 9001: 2015 1. Đáp ứng Yêu cầu của Khách hàng 2. Tăng Doanh thu và việc Kinh Doanh từ những Khách hàng Mới 3. Cải tiến Chất lượng Công ty và Sản phẩm 4. Nâng cao sự hài lòng của khách hàng với sản phẩm của bạn 5. Mô tả, tìm hiểu và truyền đạt các quy trình trong công ty của bạn 6. Phát triển văn hoá chuyên nghiệp và tinh thần làm việc tốt hơn 7. Cải thiện sự nhất quán trong hoạt động của bạn 8. Tập trung vào sự Quản lý và Nhân viên 9. Cải thiện hiệu quả, giảm sự lãng phí và tiết kiệm tiền 10. Đạt được sự công nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế                ISO 14001:2015 1. Tăng cường kiểm soát và quản lý khí thải, chất thải; 2.  Tránh và xử lý an toàn các vật liệu nguy hiểm hoặc có khả năng gây ô nhiễm; 3. Giảm chất thải sinh ra; 4. Cải tiến hiệu suất năng lượng và tiết kiệm chi phí; 5. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bao gồm nước, đất đai, khoáng sản quý; 6. Một cách tiếp cận toàn diện để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác; 7. Hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí; Tăng khả năng sinh lời 8. Theo đuổi các sáng kiến ​​về môi trường phù hợp với các ưu tiên kinh doanh. 9. Gia tăng hình ảnh, Tiếp cận thị trường tốt hơn 10. Cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan, bên quan tâm (ví dụ: khách hàng, nhà quản lý, nhà đầu tư, công ty bảo hiểm, hàng xóm láng giềng…).                OHSAS 18001 Về mặt thị trường 1. Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu sự tuân thủ OHSAS 18001 như là một điều kiện bắt buộc; 2. Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng; 3. Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; 4. Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động, yếu tố quan trong nhất trong một tổ chức và các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp; 5. Giảm thiểu nhu cầu kiểm tra, thanh tra từ các cơ quan quản lý nhà nước. Về mặt kinh tế 1. Tránh được các khoản tiền phạt do vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội; 2. Tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; 3. Giảm thiểu chi phí cho chương trình đền bù tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; 4. Hạn chế các tổn thất trong trường hợp tại nạn, khẩn cấp; 5. Hạn chế các tổn thất trong trường hợp tại nạn, khẩn cấp; 6. Phương pháp tốt trong việc phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu thiệt hại; 7. Có thể dẫn đến giảm phí bảo hiểm hằng năm; 8. Thúc đẩy quá trình giám định thiệt hại cho các yêu cầu bảo hiểm (nếu có); 9. Được sự đảm bảo của bên thứ ba; 10. Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại; 11. Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.
Nhận thức được tầm quan trọng này, Ban lãnh đạo Micco Nam Bộ đã có những định hướng và quyết định đúng đắn, kịp thời trong việc xây dựng hệ thống quản lý tích hợp gồm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 cũng như hệ thống quản lý bảo vệ môi trường ISO 14001:2015 và triển khai áp dụng cho toàn đơn vị. Với triết lý kinh doanh Hợp lực cộng sinh, vươn mình sinh trưởng (khách hàng hài lòng, nhân viên gắn kết, doanh nghiệp thành công, cộng đồng phát triển) cùng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty, sau gần 01 năm Micco Nam Bộ đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 và ISO 14001:2015 và được Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert đánh giá và cấp giấy chứng nhận.
Hotline
Zalo