CHI NHÁNH HÓA CHẤT MỎ BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỊNH KỲ NĂM 2018

Thực hiện kế hoạch số 325/KH-CNBD/KTAT ngày 20/4/2018 của Chi nhánh công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương về việc “Tổ chức Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2018”. Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc “Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”. Ngày 26/4/2018 tại Chi nhánh Hóa chất mỏ Bình Dương tổ chức lớp Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động định kỳ năm 2018 cho toàn thể CBCNV Chi nhánh, tham gia Huấn luyện có Đ/c: Ngô Xuân Lãm – Trưởng phòng việc làm và ATLĐ Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương, Đ/c: Phó Giám Đốc Chi nhánh và Đ/c: Trưởng Ban KTAT Chi nhánh. Buổi huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ là đợt tuyên truyền, phổ biến những kiến thức mới về AT-VSLĐ, những nguy cơ tai nạn có thể xảy ra trong quá trình lao động sản xuất để cho công nhân viên chức lao động lắm được và phòng ngừa tai nạn lao động khi làm việc, nâng cao nhận thức, ý thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động và các lĩnh vực khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm xây đựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp Hóa chất mỏ, văn hóa an toàn. Với phương châm và khẩu hiệu hành động xuyên suốt trong năm 2018 là: “An toàn – Đổi mới – Hiệu quả – Phát triển”.

Một số hình ảnh Lớp Huấn luyện AT-VSLĐ

Tin bài: Trần Xuân Tính

Hotline
Zalo