Chi Nhánh Hóa Chất Mỏ BÌNH DƯƠNG tổ chức Lớp huấn luyện PCCC định kỳ năm 2021

Thực hiện kế hoạch số196/KH-CNBD ngày 23/4/2021của Chi nhánh công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương về việc “Tổ chức Huấn luyện nghiệp vụ PCCC  kỳ năm 2021”.

Căn cứ Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy”.

Ngày 28/4/2021tại Chi nhánh Hóachất mỏ Bình Dương tổ chức lớp Huấn luyện định kỳ về nghiệp vụ PCCC, CNCH cho toàn thể CNCNV tại Chi nhánh,tham gia Huấn luyện có Đ/c Hà Minh Nhật, Đ/c Phạm Đức Tuấn là cán bộ phòng Cảnh sát PCCC & CNCH công an tỉnh Bình Dương (PC07).

Lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC định kỳ là đợt tuyên truyền, phổ biến những quy định, kiến thức mới về PCCC giúp CBCNV Chi nhánh trang bị thêm kiến thức về PCCC, CNCH nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ. Đặc biệt là cập nhật một số quy định mới về PCCC trong Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020, Thông tư 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020.

Tin bài: Trần Xuân Tính

Một số hình ảnh Lớp Huấn luyện PCCC

Hotline
Zalo