Chi nhánh Hóa chất Mỏ Bình Dương tổ chức huấn luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động định kỳ năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 277/KH-CNBD ngày 14/4/2020 của Chi nhánh công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương về việc “Tổ chức Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2020”.

Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc “Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn  luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động”.

Ngày 29/4/2020 tại Chi nhánh Hóa chất mỏ Bình Dương tổ chức lớp Huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 cho toàn thể CBCNV Chi nhánh, tham gia Huấn luyện có Đ/c: Phó Giám Đốc Chi nhánh và Đ/c: Trưởng Ban KTAT, Ban NVTH Chi nhánh.

Lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động định kỳ là đợt tuyên truyền, phổ biến những quy định, kiến thức mới về AT-VSLĐ, nhận diện và đánh giá được những rủi ro, nguy cơ tai nạn có thể xảy ra trong quá trình lao động sản xuất. Nhằm giúp cho công nhân viên chức lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trực tiếp nắm được và phòng ngừa tai nạn lao động khi làm việc, nâng cao nhận thức, ý thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động và các lĩnh vực khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm xây đựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp Hóa chất mỏ, văn hóa an toàn. Với phương châm và khẩu hiệu hành động xuyên suốt trong năm 2020 là: “An toàn – Năng suất – Chất lượng – Phát triển”.

Một số hình ảnh Lớp Huấn luyện AT-VSLĐ

Tin bài: Nguyễn Thị Hà

   
Hotline
Zalo