THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Tên gói dịch vụ: Thuê khoan khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Trường Phước, khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước năm 2024 thuộc Doanh nghiệp tư nhân Trường Phước

Chi tiết tại File đính kèm: File
Hotline
Zalo