Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 7 năm 2024

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Đỗ Văn Hiệu 03/7 Trưởng phòng Phòng TCHC
2 Nguyễn Văn Dinh 28/7 Quản đốc Phân xưởng kho BRVT
3 Đỗ Mạnh Điền 31/7 Trưởng địa điểm Địa điểm KD Đồng Nai
4 Huỳnh Văn Giang 01/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
5 Trần Văn Hùng 03/7 Phòng An toàn Phòng An toàn
6 Nguyễn Quốc Sang 05/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
7 Dương Văn Phương 05/7 Công nhân PX Khoan nổ mìn
8 Vũ Thị Hương 06/7 Nhân viên bán xăng Phòng KHTT
9 Đỗ Thị Huyền 07/7 Chuyên viên Phòng TCHC
10 Vũ Thanh Lâm 10/7 Lái xe Phòng TCHC
11 Lê Doãn Mạnh 10/7 Lái xe Phòng KTCN
12 Đặng Ngọc Xuân 10/7 Chuyên viên Phòng TKKTTC
13 Nguyễn Hoàng Sâm 11/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
14 Nguyễn Văn Châu 13/7 Chuyên viên Phòng Thí nghiệm
15 Phạm Hữu Tám 15/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
16 Nguyễn Thị Thanh 16/7 Chuyên viên Địa điểm KD Đồng Nai
17 Huỳnh Minh Vương 16/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
18 Nguyễn Văn Út 18/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
19 Nguyễn Huy Đồng 20/7 Công nhân PX Khoan nổ mìn
20 Lê Bình Triệu 24/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
21 Nguyễn Chí Dương 26/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
22 Lê Hoàng 01/07 Trưởng ban Ban NVTH
23 Nguyễn Duy Quang 10/7 Nhân viên Ban NVTH
24 Đinh Văn Lâm 12/7 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
25 Trần Thị Hồng Hạnh 15/7 Chuyên viên Ban TKKTTC
26 Ngô Mạnh Cường 22/7 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
27 Dương Văn Đồng 24/7 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
28 Trần Thái Dương 27/7 Bảo vệ Kho Tân Uyên
29 Nguyễn Thế Tiến 28/7 Lái xe Ban NVTH
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nam Bộ
30 Nguyễn Thành Thái 30/7 Trưởng ban Ban NVTH
 

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

    Lê Công Điện  

Hotline
Zalo