QUẦN CHÚNG ƯU TÚ (CBCNV CỦA MICCO NAM BỘ) THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG, ĐỢT 1 NĂM 2023 DO THỊ ỦY PHÚ MỸ TỔ CHỨC

Đảng bộ HCM luôn làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động đoàn thể, nhất là nhiệm vụ công tác Đảng. Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng bộ đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Trong năm 2023, Đảng bộ Hóa chất mỏ đã tổ chức kết nạp cho 02 quần chúng ưu tú, hiện nay, có 06 quần chúng ưu tú đang viết lý lịch xin vào Đảng và đang thẩm tra lý lịch 04 quần chúng ưu tú.

Ngày 27 tháng 03 năm 2023, tại hội trường Ban Tuyên giáo Thị ủy Phú Mỹ, đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đợt 1 năm 2023.

Tham dự lớp bồi dưỡng, Đảng ủy Hóa chất mỏ giới thiệu 10 đồng chí cán bộ công nhân viên là các quần chúng ưu tú công tác tại các phòng ban của Công ty (trong đó có 07 đồng chí là các đoàn viên thanh niên), Đảng ủy giao đồng chí Phạm Văn Kiểm – Chỉ huy nổ mìn thuộc Phân xưởng Khoan Nổ mìn theo dõi và báo cáo sĩ số lớp trong thời gian học tập.

Chương trình gồm 5 chuyên đề do các đồng chí báo cáo viên truyền đạt nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản để giúp quần chúng ưu tú xác định động cơ đúng đắn trước khi vào Đảng. Học viên sẽ được nghiên cứu về các nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc chương trình, các học viên được tham gia thảo luận và viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập. Kết quả học tập chính trị của lớp học là một trong những điều kiện để các cấp ủy đảng xem xét kết nạp đảng viên, trên cơ sở chương trình đã học mỗi quần chúng ưu tú trong lớp học cần nghiêm túc xác định xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, cần tích cực rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức phấn đấu để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin bài: Trung Kiên – Chi bộ Khối Kinh tế

Sau đây là một số hình ảnh học tập của Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đợt 1 năm 2023:

   
Hotline
Zalo