Hội thảo nghiên cứu phát triển kinh tế, kỹ thuật

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và thực hiện chiến lược phát triển của doanh nghiệp, tăng cường sự giao lưu giữa các đơn vị, trao đổi, giới thiệu các sản phẩm, tăng tính hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu với việc áp dụng một cách có hiệu quả vào thực tiễn công việc.

Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – Micco tổ chức hội thảo: NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, KỸ THUẬT LẦN THỨ I NĂM 2016 (Research & Development – R&D)  với mục đích liên tục cải tiến, đổi mới các sản phẩm; nhằm giảm chi phí các hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; phát triển công nghệ kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực… cụ thể hội thảo nghiên cứu những vấn đề sau :

–          Nghiên cứu và phát triển sản phâm sản phẩm (Product R&D)

–          Nghiên cứu – phát triển bao bì (Packaging R&D)

–          Nghiên cứu – phát triển công nghệ (Technology R&D)

–          Nghiên cứu – phát triển quá trình (Process R&D)

Hội thảo lần này với sự tham gia hơn 100 CBCNV và nhận được rất nhiều giải pháp, đề tài hay của các Chi nhánh, Trung tâm Kỹ thuật và công nghệ Micco Nam Bộ, các phòng ban và phân xưởng được hội đồng khoa học lựa chọn 04 đề tài đạt giải cụ thể:

01 Giải nhất thuộc về Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật và công nghệ – Mitech với đề tài “Nghiên cứu công nghệ đo sâu hồi âm đa tia trong công tác lập bản đồ địa hình dưới nước phục vụ thi công các công trình ở Việt Nam”.

01 Giải nhì thuộc về Chi nhánh công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai với đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả và mức độ đảm bảo an toàn trong nổ mìn phi điện”.

02 Giải Ba thuộc về Phòng An toàn với đề tài “Xây dựng và áp dụng quy trình kiểm soát rủi ro và tác động môi trường vào  sản xuất kinh doanh”và phòng Kế hoạch Thị trường với đề tài “ Giải pháp phát triển kinh doanh hóa chất và một số sản phẩm do tập đoàn TKV và Tổng công ty sản xuất”

Các đề tài nghiên cứu tập trung trong các lĩnh vực khoan nổ mìn, khai thác khoáng sản, môi trường, hóa chất, công tác an toàn… Hiện nay các đề tài nghiên cứu đang được trong ngành vật liệu nổ và các doanh nghiệp khai thác khoáng sản rất quan tâm do khả năng ứng dụng của chúng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Phát triển sản phẩm KH&CN, đặc biệt là các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của kinh tế, xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – Micco.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THẢO CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

 LẦN THỨ I NĂM 2016 TẠI MICCO NAM BỘ

Hội thảo Khoa học công nghệ Năm 2016

Hội thảo nghiên cứu và phát triển Lần thứ II năm 2017

Hotline
Zalo