Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 4 năm 2023

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Nguyễn Văn Tùng 24/4 Trưởng phòng Phòng KTCN
2 Hoàng Văn Thái 19/4 Phó phòng Phòng TCHC
3 Văn Đình Nông 22/4 Đội phó Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
4 Đỗ Thị Huân 01/4 Phó ban Nữ công Phòng TKKTTC
5 Nguyễn Xuân Thủy 01/4 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
6 Hoàng Văn Lợi 03/4 Lái xe Phòng KTCN
7 Nguyễn T. M. Nguyệt 06/4 Chuyên viên Phòng KTCN
8 Đào Thành Vinh 07/4 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
9 Lê Hoàng Hôn 10/4 Công nhân KNM PX kho Kiên Giang
10 Nguyễn Văn Huấn 10/4 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
11 Lê Công Tú 14/4 Công nhân KNM PX kho Kiên Giang
12 Đỗ Văn Thế 15/4 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
13 Nguyễn Văn Ba 15/4 Chỉ huy nổ mìn Phân xưởng KNM
14 Đỗ Thị Huyên 18/4 Nhân viên Tạp vụ Phòng TCHC
15 Trần Thị Phương 21/4 Chuyên viên Phòng TKKTTC
16 Nguyễn Phương Thùy 24/4 Chuyên viên Phòng TCHC
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
17 Trần Xuân Tính 08/4 Phó ban Ban KTAT
18 Nguyễn Quyết Chiến 03/4 Chỉ huy nổ mìn Đội Khoan nổ mìn
19 Nguyễn Văn Công 05/4 Công nhân KNM Đội Khoan nổ mìn
20 Hồ Hữu Khang 08/4 Bảo vệ Kho Tân Uyên
21 Đặng Văn Vũ 10/4 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
22 Đinh Văn Sơn 12/4 Công nhân KNM Đội Khoan nổ mìn
23 Nguyễn Ngọc Hiệp 14/4 Chỉ huy nổ mìn Đội Khoan nổ mìn
24 Nguyễn Ngọc Thận 15/4 Lái xe Ban NVTH
25 Nguyễn Tiến Dũng 17/4 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
26 Lê Văn Phương 23/4 Chuyên viên Ban KTAT
27 Đặng Xuân Hà 30/4 Bảo vệ Kho Tân Uyên
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
28 Lưu Văn Hiển 22/4 Phó giám đốc Chi nhánh Đồng Nai
29 Nguyễn Chiến Thắng 24/4 Đội trưởng Đội KNM
30 Hoàng Hương 10/4 Chuyên viên Ban TKKTTC
31 Lưu Phi Trường 24/4 Bảo vệ, áp tải Kho Bình An

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

    Lê Công Điện

Hotline
Zalo