307 lượt xem 13/06/2018

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ, LẬP BÁO CÁO KIỂM KÊ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN; TƯ VẤN VỀ KHẢO SÁT TRẮC ĐỊA, ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG MỎ