160 lượt xem 22/05/2020

Đại hội Đảng bộ Hóa chất Mỏ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 02 ngày 08 ÷ 09/5/2020, Đảng bộ Hóa chất mỏ đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí : Trần Văn Cư – UVBTV Thị ủy Phú Mỹ, Chỉ huy trưởng BCH QS Phú Mỹ; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Phó chánh VP Thị ủy TX Phú Mỹ; đồng chí Hồ Thị Thanh Thảo – UV UBKT Thị ủy Phú Mỹ; Ban lãnh đạo Công ty và 111 đại biểu trong toàn Đảng bộ.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Công Điện – Bí thư Đảng bộ đã thay mặt Ban chấp hành khóa VII đọc báo cáo chính trị khóa VII (nhiệm kỳ 2015 – 2020), báo cáo chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn mà Đảng bộ Công ty đã trải qua trong nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công ty đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới tư duy gắn với kinh nghiệm thực tiễn, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp, giải pháp phù hợp với với tình hình thực tiễn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Kết quả cụ thể như sau:

– Tổng sản lượng tiêu thụ VLNCN mỗi năm từ 2015 – 2019 tăng trưởng từ 6,5% – 11,4% so với cùng kỳ năm trước liền kề.

– Tổng khối lượng đất đá nổ mìn mỗi năm từ 2015 – 2019 tăng trưởng từ 19,2% – 139,5% so với cùng kỳ năm trước liền kề.

– Tổng doanh thu mỗi năm từ 2015 – 2019 tăng trưởng từ 3,4% – 27,5% so với cùng kỳ năm trước liền kề.

– Trong nhiệm kỳ kết nạp 45 đồng chí đảng viên mới, đạt 112.5% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội VII; Đảng bộ nhiều năm liền được Thị ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phấn đấu những thành quả đạt được, Đảng bộ Công ty đã đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: “Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, chủ động phát huy nội lực, nâng cao trình độ quản lý, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo môi trường, an toàn, an ninh trật tự; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện đời sống người lao động, xây dựng Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các tổ chức đoàn thể vững mạnh; Công ty phát triển bền vững”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Cư – UVBTV Thị ủy Phú Mỹ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí lưu ý Đảng bộ Công ty phải xác định rõ những thuận lợi, khó khăn và thách thức để chủ động chuẩn bị cho nhiệm kỳ sắp tới. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng phải được xác định là nhiệm vụ then chốt. Từng cấp ủy và mọi đảng viên phải quán triệt các Nghị quyết của Đảng một cách đầy đủ kịp thời và sâu sắc nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, ý chí và hành động để đưa Nghị quyết vào thực tiễn. Song song đó phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận; chăm lo, củng cố sự đoàn kết, thống nhất và tình đồng chí trong Đảng.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu 09 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại phiên làm việc đầu tiên, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa VIII đã bầu Ban thường vụ Đảng ủy Công ty gồm 03 đồng chí. Đồng chí Lê Công Điện tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ, đồng chí Hà Xuân Cảnh giữ chức vụ Phó bí thư Đảng bộ và bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty gồm 03 đồng chí.