9 tháng, Than Vàng Danh sản xuất trên 2, 9 triệu tấn than

Mặc dù là đơn vị chịu nhiều tác động bởi dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm 2021 nhưng kết quả 9 tháng, Công ty CP than Vàng Danh đã sản xuất được trên 2,9 triệu tấn than đạt 77% kế hoạch năm. Công ty đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất than tăng thêm quý IV và cả năm 2021.

Khai thác than tại Công ty CP than Vàng Danh

Với quyết tâm hiệu quả thực hiện mục tiêu kép – vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kết thúc 9 tháng, Công ty CP than Vàng Danh sản xuất trên 2,9 triệu tấn than, than tiêu thụ trên 2,5 triệu tấn đạt 77% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân người lao động trên 16 triệu đồng/người-tháng. Công tác an toàn lao động được đảm bảo, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Quý VI/2021, Than Vàng Danh được Tập đoàn giao sản xuất thêm hơn 100 nghìn tấn than. Để đảm bảo mục tiêu này, Công ty đã phát động thi đua tới từng công trường, phân xưởng với mục tiêu đảm bảo an toàn lao động, an toàn phòng chống dịch nhằm duy trì và thúc đẩy sản xuất. Tăng sản lượng than khai thác không những giúp Công ty CP than vàng Danh giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn thể hiện trách nhiệm của Công ty nói riêng và TKV nói chung đối với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh. Nhiệm vụ trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là yêu cầu trong việc bảo đảm an toàn lao động, an ninh trật tự. Phát huy những kết quả đã đạt được, CNCB Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện và về đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
Hotline
Zalo