Tổng công ty sơ kết công tác SXKD 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý III, 6 tháng cuối năm 2022.

Ngày 06 tháng 7 năm 2022 Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ – Vinacomin tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD Quý II, 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý III, 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các Đ/c: Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty và Đ/c Bùi Hồng Quang – Bí thư ĐU, TGĐ cùng chủ trì HN, các PTGĐ, KTT, Kiểm soát viên, Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, Trưởng các phòng Tổng công ty, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, KTT các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trong Tổng công ty.

Báo cáo tại Hội nghị Đ/c Bùi Hồng Quang – Bí thư Đảng ủy, Tổng GĐ Tổng công ty đánh giá tình hình SXKD trong quý II, 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện SXKD trong quý III, 6 tháng cuối năm 2022 của TCT.

Đ/c Tổng giám đốc Bùi Hồng Quang thông báo tình hình SXKD của TCT tại Hội nghị

Tình hình kinh tế xã hội quý II năm 2022 tiếp tục chuyển biến tích cực. Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc; Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, rủi ro cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu; Giá dầu thô, nguyên vật liệu và nhiều loại hàng hóa tăng cao làm tăng chi phí sản xuất, vận tải, logistics; lãi suất, tỷ giá biến động theo chiều hướng tăng làm tăng chi phí tài chính. Đối với Tổng công ty, trong 6 tháng đầu năm nguồn cung cấp nguyên liệu NH3 bị đứt gẫy; Giá NH3 – nguyên liệu đầu vào chính tăng cao, bình quân 6 tháng năm 2022 là 25.500.000 đồng/tấn, tăng 12.500.000 đồng/tấn, tương đương tăng 96% so với giá kế hoạch, dẫn đến hiệu quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 của TCT bị lỗ.

Thuận lợi là Trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh TCT luôn được sự chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Tập đoàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Sản lượng tiêu thụ ngoài ngành duy trì ổn định, dịch bệnh tuy diễn biến phức tạp, song được kiểm soát và không bị bùng phát; an toàn, an ninh trật tự trong toàn hệ thống được đảm bảo;

Khó khăn: Giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao làm tăng chi phí sản xuất: đặc biệt là Giá NH3 bình quân 6 tháng là 25.500.000 đồng/KH 13.000.000 đồng, tăng 96% so với KH; Giá dầu bình quân 6 tháng là 22.000 đồng/lít /KH 15.000 đ/lít, tăng 47 % so với KH;

– Sản lượng sản xuất và tiêu thụ AN đạt thấp, do nguồn cung NH3 thiếu; TCT thiếu cơ sở hạ tầng (bồn chứa NH3 ở cảng để nhập từ tàu nước ngoài) để nhập khẩu trực tiếp phục vụ dự trữ nguyên liệu cho hoạt động của Nhà máy AN, (nhà máy dừng 44 ngày);

– Thời gian cấm vận vận chuyển VLNCN kéo dài trong dịp lễ 30/4-1/5 (trong toàn quốc) và dịp Seagames 31 (tại một số tỉnh thành, đặc biệt là vùng Quảng Ninh, cụ thể Hạ Long 16 ngày), ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình cung ứng, nổ mìn, sản xuất của Tổng công ty.

Kết quả thực hiện quý II Sản lượng tiêu thụ VLNCN là bằng 102% kế hoạch quý; Sản xuất thuốc nổ đạt bằng 103% kế hoạch quý; Đất đá nổ mìn đạt 99% kế hoạch quý; Sản xuất AN đạt 109% kế hoạch quý; Tiêu thụ AN đạt 96% kế hoạch quý (Trong đó: Tiêu thụ nội địa đạt 135%; Xuất khẩu: 46% kế hoạch quý); Doanh thu đạt 127% kế hoạch quý, trong đó: Doanh thu kinh doanh ngoài VLNCN đạt 143% kế hoạch quý;

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm: Sản lượng tiêu thụ VLNCN đạt 50% KH năm và bằng 94% so với cùng kỳ năm 2021; Sản xuất thuốc nổ đạt 50% kế hoạch năm; bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021;  Đất đá nổ mìn đạt 49% kế hoạch năm, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2021; Sản xuất AN đạt 46% kế hoạch năm, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2021; Tiêu thụ AN đạt 42% kế hoạch năm, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2021;

– Doanh thu đạt 58% kế hoạch năm, bằng 119% so với cùng kỳ 2021; trong đó Doanh thu Kinh doanh ngoài VLNCN 640,9 tỷ đồng, đạt 63% KH bằng 125% so với cùng kỳ năm 2021;

 Dự báo tình hình và nhiệm vụ Quý III, 6 tháng cuối năm 2022 thị trường tiêu thụ vật liệu nổ cạnh tranh; Giá nguyên liệu đầu vào (NH3, xăng dầu, VLXD, dịch vụ logistic…) vẫn ở mức cao, chưa có dấu hiệu ổn định; Thị trường xuất khẩu tiếp tục với cuộc chiến về giá và gia tăng nguồn cung; Thời tiết quý III là mùa mưa bão; Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8); ngày Quốc khánh (2/9).… là những yếu tố ảnh hưởng lớn tới tình hình SXKD của Tổng công ty.

Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, Chuyên môn phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức tốt các phong trào CNVC thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống CBCNVC, thực hành tiết kiệm chung, duy trì đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

 Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 7, quý III và 6 tháng cuối năm 2022 đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Hội nghị nghe các ý kiến thực hiện các giải pháp về SXKD, công nợ, thị trường của các đơn vị, các Phòng chức năng của Tổng công ty, các ý kiến của các Đ/c Phó TGĐ phụ trách các khối lĩnh vực của mình.

Đ/c Nguyễn Quốc Hưng- Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu chỉ đạo Hội nghị và thông tin qua tình hình SXKD của Tập đoàn TKV, các nhiệm vụ công tác trong Quý III, 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng công ty. Đ/c Chủ tịch yêu cầu tập trung chỉ đạo cần xem xét cân đối giữa sản xuất, cung ứng thuốc nổ cho TKV trong quý III, rà soát lại kế hoạch SXKD để điều chỉnh, đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất trong quý III, đảm bảo chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đảm bảo các định mức,

Đ/c Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Quản trị chi phí đảm bảo tiết kiệm, tăng cường công tác quản lý, rà soát các thủ tục liên quan đến tài sản, nhân lực, tài chính, Rà soát nội dung liên quan đến mua bán vật tư, công tác thuê ngoài,

Chuyển đổi số đã có chuyển biến đã triển khai thực hiện chữ ký số Đ/c nhấn mạnh chưa thấy đề cập tại các đơn vị, thậm chí cả TCT, yêu cầu muộn nhất quý III triển khai báo cáo số tại các Hội nghị.

Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định, các chính sách pháp luật mới và để triển khai thực hiện kịp thời; Tuân thủ các chỉ đạo của Nhà nước, Tập đoàn và của Tổng công ty;

 Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, Chuyên môn phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức tốt các phong trào CNVC thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống CBCNVC, thực hành tiết kiệm chung, duy trì đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

 Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch tháng 7, quý III và 6 tháng cuối năm 2022 đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Đ/c Bùi Hồng Quang- Tổng giám đốc Tổng công ty kết luận và tiếp thu ý kiến, yêu cầu các đơn vị tuân thủ Quy chế điều hành, quản lý của Tập đoàn, TCT, các quy định của pháp luật, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình SXKD 6 tháng cuối năm 2022. Tại Hội nghị Tổng giám đốc thưởng các đơn vị trong Tổng công ty đã có thành thích trong SXKD, thị trường, công tác thu hồi công nợ 6 tháng đầu năm.

Cuối Hội nghị theo văn hóa và truyền thống của Tổng công ty Hóa chất mỏ Tổng giám đốc tổ chức chúc mừng sinh nhật các đ/c lãnh đạo các đơn vị, Chi nhánh trong quý II năm 2022, và tổ chức chia tay cán bộ hoàn thành nhiệm vụ được nhà nước cho nghỉ chế độ

Tin tức Vũ Văn Sơn (VP TCTY)

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác SXKD Quý II TCT năm 2022

Đ/c Phạm Hồng Thanh- Phó TGĐ TCT phát biểu tại Hội nghị Đ/c Lê Công Điện- Giám đốc Cty HCM Nam Bộ Micco phát biểu tại HN Tổng công ty tổ chức sinh nhật trong quý II cho các Đ/c Giám đốc các Cty, Chi nhánh các đơn vị trong TCT Đ/c Chủ tịch HĐTV và Đ/c Tổng giám đốc tặng hoa chúc mừng 2 Đ/c được nghỉ chế độ
Hotline
Zalo