Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ- Vinacomin Tổng kết SXKD năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022.

Ngày 18 tháng 01 năm 2022 Tại Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Tổng Công ty CN Hoá chất mỏ – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022

Bám sát khẩu hiệu hành động “ An Toàn – Hiệu quả – Phát triển”, tập thể CBCNV – LĐ Tổng Công ty đặt quyết tâm sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu cũng như nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Đến dự Hội nghị có các Đ/c lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng Sản Việt Nam Đ/c: Đặng Thanh Hải – TGĐ TKV, Đ/c Nguyễn Thanh Xuân- Chủ tịch Công đoàn TKV, Đ/c Nguyễn Tiến Mạnh – Phó TGĐ Tập đoàn TKV, Đ/c Lê Thành Chung- UB quản lý vốn tại DN, và các Đ/c Trưởng, Phó các Ban Tập đoàn TKV.

Về phía Tổng công ty có Đồng chí Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; Đ/c Bùi Hồng Quang – Bí thư ĐU, Tổng giám đốc Tổng công ty; Đ/c Nguyễn Văn Sáng- Nguyên Bí thư ĐU, TGĐ TCT, Đ/c Nguyễn Lan Anh- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đ/c TV HĐTV, Các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty, TB Kiểm soát TCT, các Đ/c UV BTV Công đoàn TCT và 254 đại biểu là những CNVC tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ Hội nghị các cấp và đại diện cho hơn 3 ngàn lao động các đơn vị trong TCT.

Hội nghị người lao động 2022 được tiến hành đồng thời với tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng kết Công tác AT – VSLĐ Tổng công ty năm 2021. Tại hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả Hội nghị người lao động từ cơ sở; Báo cáo kiểm điểm sau một năm thực hiện thỏa ước lao động Tập thể, đồng thời tóm tắt những nội dung bổ sung, sửa đổi Thỏa ước và Nội quy lao động Tổng công ty năm 2022. Bên cạnh đó, Hội nghị nghe báo cáo kiểm điểm Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết người lao động năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện năm 2022; Báo cáo thu chi các nguồn quỹ do công nhân viên chức đóng góp năm 2021; Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2021,

Những kết quả nổi bật của Tổng Công ty trong năm 2021 đã được đồng chí Bùi Hồng Quang – Bí thư ĐU, Tổng Giám đốc Tổng Công ty nhấn mạnh tại Hội nghị

Được sự quan tâm ủng hộ của Tập đoàn TKV, của cơ quan Nhà nước quản lý các cấp, của các địa phương nơi các đơn vị của TCT đứng chân, với phương châm “Vừa phòng chống dịch – vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh”, TCT đã kịp thời chỉ đạo các Đơn vị quyết liệt triển khai các phương án phòng chống dịch, kích hoạt chế độ phòng, chống dịch ở mức cao nhất, ổn định và giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh. Đồng thời chuyển hướng “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Làn sóng dịch Covid-19 thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4 và diễn biến phức tạp, lưu thông hàng hoá khó khăn, phát sinh thời gian và chi phí; Rủi ro tài chính gia tăng ở một số nền kinh tế lớn, ảnh hưởng đến đầu tư, sản xuất và xuất nhập khẩu; Tài chính của nhiều khách hàng gặp khó khăn dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong thanh toán, mức tiêu dùng xã hội giảm sâu; Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, làm tăng mạnh chi phí sản xuất;

Thị trường tiêu thụ VLN cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, xuất hiện nguy cơ phức tạp gây suy giảm thị trường, thị phần;

Hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó khăn trong công tác vận chuyển, bị ảnh hưởng do giảm sút nhu cầu sử dụng Amon Nitrat (AN) và phải cạnh tranh với nhiều nguồn cung giá rẻ;

Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ thất thường đặc biệt là các khu vực có sản lượng tiêu thụ VLNCN lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT.

Tổng công ty đã bám sát các nghị quyết của Đảng ủy, các chỉ đạo, điều hành của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiết giảm chi phí, tăng cường quản trị nội bộ, ứng dụng KHKT vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động; chỉ đạo, điều hành sản xuất linh hoạt, quyết liệt, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể người lao động; chủ động nắm bắt cơ hội, khắc phục kịp thời những khó khăn thách thức và giành được kết quả rất tích cực

– Sản xuất thuốc nổ đạt 112% so với KH, Amoni đạt 101% so với KH, NaNO3 2000 tấn đạt 103% so vớ KH.

– Cung ứng thuốc nổ: đạt 107% so với kế hoạch, tiêu thu Amoni trat (đạt 104% so với KH),

– Đất đá nổ mìn( 1000m3 ): thực hiện đạt 102% so với KH)

– Doanh thu đạt 6.681 tỷ (đạt 110% so với KH đề ra)

– Tiền lương 13,107 triệu/người /tháng (Đạt 104% so với KH)

– Lao động 3.696 người

– Lợi nhuận: 120 tỷ.

– Đảm bảo việc làm, thu nhập Người lao động được duy trì ổn định trong tình hình dịch bệnh Covid-19;

– Tuân thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy, Chuyên môn phối hợp với Công đoàn tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tập đoàn TKV, các địa phương, các cấp ngành, thích ứng tình hình mới, đạt hiệu quả;

– Chủ động điều hành sản xuất, cân đối, điều động hàng hóa, nguyên liệu phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt, nhiều địa phương giãn cách xã hội ở mức cao; Tổ chức sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ kép “Vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả”;

– Thị trường xuất khẩu thuốc nổ tăng trưởng tích cực; Kinh doanh ngoài VLNCN được tập trung, đẩy mạnh, doanh thu năm 2021 đạt 108%KH năm và bằng 113% so với cùng kỳ;

– Tập đoàn TKV phê duyệt Chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (tại Quyết định số 763/QĐ-TKV ngày 02/6/2021) và đã được TCT phổ biến, tuyên truyền triển khai tới toàn thể CBCNV;

– Ban hành Bộ định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất VLNCN và TCTN (tại Quyết định số 2348/QĐ-MICCO ngày 14/10/2021);

– Hợp tác chặt chẽ với nhà bản quyền thiết bị Mitsubishi để khắc phục sự cố máy nén khí NOx – cụm máy nén khí công nghệ để sớm đưa Nhà máy AN đi vào vận hành;

– Ứng dụng công nghệ thông tin kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất, hội nghị, hội thi, học tập trong điều kiện dịch bệnh; Từng bước triển khai công tác chuyển đổi số trong TCT;

– Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được phát huy tích cực, chất lượng sản phẩm sản xuất ổn định; Xây dựng phương hướng, mục tiêu và danh mục các chương trình, nhiệm vụ KHCN trọng điểm của TCT giai đoạn 2021-2025;

– Hoàn chỉnh, ban hành các quy chế, quy định của Tổng công ty phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và Tập đoàn;

– Đẩy mạnh triển khai văn hóa đọc, văn hóa tự học thông qua các chương trình giao lưu trong toàn Tổng công ty hàng quý;

– Nội bộ đoàn kết, phát huy được vai trò của các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên; giữ mối quan hệ hài hòa tại nơi các đơn vị đóng quân.

* Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Mục tiêu tổng quát năm 2022 theo định hướng của Chính phủ là tăng trưởng GDP là 6-6,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,5%.

Đối với Tổng công ty: Nghiên cứu xây dựng phương án điều hành giá các sản phẩm theo hướng liên thông với thị trường thế giới, đảm bảo hiệu quả chung và phù hợp với mặt bằng giá cả thị trường trong nước; Nghiên cứu phát triển những sản phẩm mới, lĩnh vực kinh doanh mới;

Cũng tại hội nghị đã bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý và bầu CNVCLĐ đi dự Hội nghị NLĐ Tập đoàn TKV,  ký giao ước thi đua giữa lãnh đạo Tổng công ty và các giám đốc các đơn vị trong Tổng công ty.

Hội nghị rất vinh dự được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đặng Thanh Hải -TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đ/c nhấn mạnh chúng ta vừa trải qua 1 năm đầy khó khăn, biến động bởi tác động của đại dịch COVID-19 nó đã ảnh hưởng rất lớn đến các mặt hoạt động SXKD của các doanh nghiệp nhất là Tổng công ty Hóa chất mỏ,

Đ/c Đặng Thanh Hải – Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Phát biểu chỉ đạo tại HN NLĐ TCT

Đ/c thay mặt lãnh đạo Tập đoàn ghi nhận cũng như đồng tình với báo cáo và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và chúc mừng tất cả kết quả đã đạt được của Tổng công ty Hóa chất mỏ trong năm 2021.

Đ/c nêu sơ qua kết quả SXKD năm 2021, mục tiêu của Tập đoàn năm 2022 và nhấn mạnh Tổng công ty triển khai 3 nhiệm vụ chính năm 2022 như sau: Thứ nhất là Công tác thị trường và khai thác hết công suất nhà máy sản xuất sản phẩm Amoni Trat trong thời gian tới, vì sản phẩm Amoni thời gian tới rất quan trọng và khan hiếm, Thứ 2 công tác nghiên cứu phát triển các loại thuốc nổ mới, dựa trên các loại sản phẩm cốt lõi, công tác khoa học kỹ thuật phải đi trước thị trường 1 bước, cạnh tranh các đơn vị khác về khoa học, kỹ thuật không nên cạnh tranh về việc tăng giá sản phẩm, Thứ 3 Vấn đề về việc chuyển đổi số mạnh mẽ tại Tổng công ty trong năm 2022.

Cuối hội nghị Người lao động năm 2022 và Tổng kết năm 2021 các Đ/c lãnh đạo TKV đã khen thưởng và tặng bằng khen của Tổng GĐ TKV cho các đơn vị đạt mục tiêu thi đua năm 2020 cho 4 đơn vị ( Công ty Thái Nguyên, Công ty Bắc Trung Bộ, Công ty Cẩm Phả, Công ty Thái Bình). Khen thưởng kèm Bằng khen cho các Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác phòng chống dịch và thực hiện mục tiêu kép (Công ty Thái Bình, Công ty Nam Bộ, PTGĐ TCT Nguyễn Quốc Huy, Trạm y tế Cty Quảng Ninh, Trạm y tế Cty Việt Bắc).

Nguồn: Vũ Văn Sơn (VP Tổng Công ty)

Một số hình ảnh Tổng kết HĐSXKD 2021 và HN NLĐ TCT năm 2022

Chủ trì Hội nghị

   

Bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo TCT tại HN

Lễ ký giao ước thu đua giữa Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn TCT tại HN

Đ/c Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải tặng bằng khen cho các đơn vị đạt mục tiêu thi đua năm 2020.

Lãnh đạo TCT thưởng và tặng bằng khen cho các TT, cá nhân về công tác phòng chống dịch Covid-19

Đ/c Phạm Hồng Thanh- PTGĐ, Thủ trưởng CQ đọc các QĐ khen thưởng tại HN

Hotline
Zalo