TỔNG CÔNG TY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT BÁO CÁO DỰ THẢO KẾ HOẠCH TỔNG THỂ CHUYỂN ĐỔI MICCO SỐ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn TKV về việc xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi số đến 2025 và định hướng đến 2030. Ngày 28 tháng 3 năm 2022 tại Cơ quan điều hành Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ- Vinacomin diễn ra Hội nghị Tổng kết báo cáo dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số Tổng công ty đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Chủ trì Hội nghị Đ/c Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, dự Hội nghị có TV HĐTV, BKS, các P.TGĐ, Kế toán trưởng, Chủ tịch, PCT Công đoàn, Trưởng, Phó các Phòng TCT, Bí thư ĐTN cơ quan Tổng công ty, Các đơn vị gồm Chủ tịch, GĐ, KSV, PGĐ, KTT, Chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, Bí thư ĐTN; Các chi nhánh: GĐ, PGĐ, CT, PCT Công đoàn, Trưởng, phó các ban và tương đương, Bí thư ĐTN Chi nhánh. Hội nghị diễn ra bằng hình thức Trực tuyến tại 34 điểm cầu với gần 500 đại biểu tham dự Hội nghị.

Về đối tác tư vấn:Đ/c Nguyễn Việt Dũng- Phó hiệu Trưởng Trường QTKD Vinacomin, Đ/c: Nguyễn Mạnh Cường chuyên gia: TV CNTT,

Các chuyên gia tư vấn CĐS:  ông Nguyễn Hữu Thái Hòa (nguyên Giám đốc Chiến lược Tập đoàn FPT) – Tư vấn Trưởng KH Chuyển đổi số MICCO; và Chuyên gia CNTT Lê Tuấn Minh.

Đồng chí Trần Văn Dũng – Phó Tổng GĐ, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ Chuyển đổi số Tổng công ty báo cáo quá trình triển khai xây dựng kế hoạch CĐS MICCO.  Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan thay đổi tổng thể & toàn diện tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng đảm bảo xây dựng & thực thi thành công, đặc biệt đồng chí nhấn mạnh “cần phải xác định đúng đường trước khi tăng tốc”. Theo đó MICCO bắt đầu quá trình nghiên cứu xây dựng Kế hoạch CĐS từ tháng 5.2019 với sự đồng hành, tư vấn & hỗ trợ từ Ban KCL, VBS Tập đoàn TKV. MICCO đã tổ chức hàng chục cuộc Hội thảo chuyên môn về CĐS với những đối tác tại Việt Nam & khu vực như: Viện chiến lược-Bộ TTTT, Cục Tin học hoá-Bộ TTTT, Cục quản lý doanh nghiệp-Bộ TTTT; Viện Tin học, tự động hoá-Bộ công thương; các tập đoàn: FPT, Viettel, VNPT, CMC, Tecapro, PAT; iERP (Singapore),…đồng thời tổ chức nhiều chương trình đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số.

Đ/c Trần Văn Dũng – PTGĐ – Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo CĐS MICCO báo cáo tại Hội Nghị.

Tháng 9/2021 MICCO phối hợp với các chuyên gia, đối tác tư vấn tiến hành khảo sát & đánh giá hệ thống, khoa học xác định hiện trạng độ trưởng thành số của các phòng ban, đơn vị trong toàn Tổng công ty và xây dựng kế hoạch tổng thể chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 2030. Sau nhiều cuộc khảo sát, nghiên cứu, thảo luận với góc nhìn đa chiều cộng với tham vấn chuyên môn từ Ban KCL, MICCO đã hoàn thành bản dự thảo Version 0.9 trình bày tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Quốc Hưng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo: ghi nhận sự tích cực, chủ động của lực lượng chuyên môn phối hợp với chuyên gia khảo sát, đánh giá hiện trạng xây dựng kế hoạch chuyển đổi số. Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, được chỉ đạo xuyên suốt từ Đảng, nhà nước, chính phủ và tập đoàn. Chuyển đổi số tại MICCO sẽ thay đổi tổng thể và toàn diện phương thức quản trị trên môi trường số. Đồng chí yêu cầu: rà soát hệ thống hoá, chuẩn hoá cơ sở dữ liệu, khai thác dữ liệu lớn phục vụ quản trị, điều hành; các phòng, ban, đơn vị phải chủ động đề xuất xây dựng và số hoá cơ sở dữ liệu tại đơn vị, lĩnh vực của mình; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng chuyển đổi số; bộ phận chuyên môn Tổng công ty phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện Kế hoạch chuyển đổi số trình Hội đồng thành viên báo cáo Tập đoàn triển khai thực hiện.

Nguồn: Vũ Văn Sơn (VP Tổng Công ty)

Đồng chí Nguyễn Quốc Hưng- Chủ tịch Hội đồng thành viên MICCO phát biểu chỉ dạo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Các Đ/c lãnh đạo TCT dự Hội nghị

Toàn cảnh HN Tổng kết dự thảo về chuyển đổi số

Chuyên gia Nguyễn Hữu Thái Hòa – Tư vấn Trưởng báo cáo Kế hoạch tổng thể chuyển đổi số MICCO

Đ/c Giám đốc Cty Nam Bộ Micco phát biểu trực tuyến tại HN

Đ/c Lê Minh Hoàng- Phụ trách Phòng CNTT phát biểu tại HN

Hotline
Zalo