THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Tên gói dịch vụ: Thuê khoan khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Việt Phương, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước năm 2024 thuộc Công ty TNHH Việt Phương II.

Chi tiết tại File đính kèm: File
Hotline
Zalo