THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Tên gói dịch vụ: Thuê khoan khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Rạng Đông, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước năm 2024 thuộc Công ty Cổ phần Khai khoáng Phát triển Rạng Đông

Chi tiết tại File đính kèm: File
Hotline
Zalo