Triết lý kinh doanh – Triết Lý Cộng Sinh:

+Khách Hàng Hài Lòng: Chúng tôi tạo ra những khách hàng có thể tạo ra những khách hàng & biến khách hàng trở thành những đối tác trong hệ sinh thái cộng sinh.

+Nhân Viên Gắn Kết: Chúng tôi gắn kết nhờ từng thành viên thể hiện sự uy tín, và toàn đội ngũ thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau trong công việc.

+Doanh Nghiệp Sinh Trưởng: Chúng tôi tin tưởng sự sinh trưởng không ngừng của doanh nghiệp là minh chứng xác thực nhất cho những giá trị mà doanh nghiệp đã tạo ra.

+Đối Tác Thành Công: Chúng tôi luôn mang trong mình tư duy cùng thắng, để thành công của mình cũng chính là dựa trên & vì thành công của hệ sinh thái liên minh.

+Cộng Đồng Phát Triển: Chúng tôi gắn chặt sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển của ngành, và sự phát triển của ngành dựa trên và vì sự phát triển của xã hội.

Giá trị cốt lõi

Tâm:
– Micco đặt chữ tâm là nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. Thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.
– Micco Nam Bộ coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốncủa khách hàng lên hàng đầu; nỗ lực mang đến cho khách hàng những Sản phẩm – Dịch vụ tối ưu; coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo của thành công.
– Micco Nam Bộ chăm sóc khách hàng bằng sự tự nguyện; hiểu rõ sứ mệnh phục vụ, phụng sự để dẫn đầu và chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng.

Trí:
– Micco Nam Bộ coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy của phát triển, nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi Sản phẩm – Dịch vụ.
– Micco Nam Bộ đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm; khuyến khích tìm tòi ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào quản lý sản xuất kinh doanh; Luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng Sản phẩm – Dịch vụ.
– Micco Nam Bộ lấy phát triển con người làm trung tâm của chiến lược phát triển.

Tín:
– Micco Nam Bộ đặt chữ tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ tín như bảo vệ danh dự của chính mình.
– Micco Nam Bộ luôn tập trung chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn những cam kết của mình với khách hàng đối tác, đặc biệt là cam kết về chất lượng dịch vụ và tiến độ thực hiện.

Tầm nhìn

Bằng khát vọng tiên phong, Micco Nam Bộ phát huy sức sáng tạo, liên tục tự đổi mới và phát triển, trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu về chất lượng sản phẩm dịch vụ vượt trội so với bất kỳ nhà cung cấp nào trong cùng lĩnh vực hoạt động, thúc đẩy sự phát triển bền vững, trường tồn của Micco và các đối tác, đóng góp tích cực vào phát triển xã hội.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Micco Nam Bộ là trở thành nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất trên thị trường, giúp khách hàng tận hưởng những giá trị vượt trội, là thành quả của đam mê lao động sáng tạo miệt mài giúp họ gia tăng lợi nhuận, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường. Micco Nam Bộ đạt được sứ mệnh này bằng cách liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để gia tăng giá trị cho chính mình và các bên hợp tác.
Micco Nam Bộ đánh giá thành công của mình bằng cách gia tăng doanh số và lợi nhuận hàng năm lên 10% hoặc nhiều hơn

Cộng sinh hợp lực