Công trình nghiên cứu sản xuất Natri nitrat Áp dụng từ năm 2017

– Để chủ động nguyên nguyên liệu Natri Nitrat trong sản xuất các loại thuốc nổ công nghiệp nhũ tương tránh sự phụ thuộc từ các nhà cung cấp nước ngoài, kiểm soát tốt chất lượng nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất và giảm giá thành sản phẩm… Đồng thời sử dụng một phần sản phẩm Axit Nitric từ Nhà máy sản xuất Amoni nitrat Thái Bình nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của Nhà máy, tạo ra sản phẩm gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty đã nghiên cứu sản xuất thành công Natri Nitrat. – Từ năm 2017 Tổng Công ty đã hoàn thành đề tài và triển khai sản xuất công nghiệp, sản phẩm Natri Nitrat do Tổng Công ty sản xuất tại Trung tâm VLNCN có chất lượng tương đương với Natri Nitrat nhập khẩu và sử dụng tốt cho sản xuất các loại thuốc nổ công nghiệp nhũ tương. – Kể từ khi triển khai sản xuất đến nay đã sản xuất được trên 3.700 tấn Natri nitrat đảm bảo thay thế hoàn toàn nguyên liệu Natri Nitrat nhập khẩu dùng để sản xuất các loại thuốc nổ nhũ tương bao gói của MICCO, cung cấp cho các nhà máy Z và bước đầu xuất khẩu sang được một số thị trường thế giới. Tổng doanh thu đạt được từ sản xuất Natri Nitrat là hơn 35 tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm tại Trung tâm VLNCN, nâng cao được trình độ CBCNV và khẳng định được khả năng nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất của đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Tổng Công ty. – Hiệu quả trong nghiên cứu sản xuất so với đầu tư chuyển giao công nghệ và thiết bị: chi phí nghiên cứu áp dụng luôn vào sản xuất chỉ bằng 16,3% chi phí so với đầu tư thiết bị và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài (so sánh trên cùng suất đầu tư).
Hotline
Zalo