Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 9 năm 2020.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
 I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Trần Thị Ngân 30/9 Phó phòng Phòng TCHC
2 Nguyễn Văn Bình 12/9 Phó quản đốc Phân xưởng kho BRVT
3 Nguyễn Thị Ngân 01/9 Chuyên viên Phòng TKKTTC
4 Dương Văn Ty 01/9 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
5 Phạm Tiến Đạt 02/9 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
6 Nguyễn Thị Nghĩa 05/9 Chuyên viên Phòng KHTT
7 Hà Phạm Kiều Trang 16/9 Cán sự Phòng An toàn
8 Phạm Văn Tài 17/9 Chuyên viên Phòng Thí nghiệm
9 Dương P. Thanh Thư 19/9 Chuyên viên Phân xưởng KNM
10 Vũ Văn Tới 19/9 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
11 Nguyễn Văn Châu 20/9 Cán bộ kỹ thuật Phân xưởng KNM
12 Trần Hoài Năng 20/9 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
13 Phạm Văn Kiểm 21/9 Chỉ huy nổ mìn Phân xưởng KNM
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
14 Dương Văn Lăng 06/9 Trưởng kho Kho Tân Uyên
15 Dương Văn Thùy 12/9 Công nhân Đội KNM
16 Nguyễn Hữu Quỳnh 14/9 Chỉ huy nổ mìn Đội KNM
17 Trần Trọng Chuyền 14/9 Lái xe Ban NVTH
18 Đinh Văn Minh 19/9 Công nhân Đội KNM
19 Nguyễn Thị Xuyến 20/9 Chuyên viên Ban NVTH
20 Trần Thị Thu Hằng 22/9 Chuyên viên Ban NVTH
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
21 Nguyễn T. Hoài Phương 27/9 Phó ban Ban NVTH
22 Trần Thị Lan Anh 02/9 Chuyên viên Đội KNM

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

    Lê Công Điện

Hotline
Zalo