Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 8 năm 2022.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Vũ Văn Hiển 24/8 Kế toán trưởng Kế toán trưởng Công ty
2 Nguyễn Xuân Thành 30/8 Trưởng phòng Phòng An toàn
3 Lê Văn Hiệp 29/8 Phó phòng Phòng TKKTTC
4 Nguyễn Thanh Vinh 03/8 Bảo vệ PX kho BRVT
5 Nguyễn Thị Hồng 06/8 Nhân viên Tạp vụ Phòng TCHC
6 Hồ Huy Hoàng 06/8 Lái xe Phòng TCHC
7 Phạm Đức Ngọc 10/8 Công nhân KNM PX kho Kiên Giang
8 Hà Minh Dương 12/8 Lái xe Phòng KTCN
9 Vũ Đức Nghiêm 12/8 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
10 Nguyễn Văn Hưng 13/8 Chuyên viên Phòng TCHC
11 Hoàng Văn Hà 15/8 Bảo vệ, nổ mìn PX kho BRVT
12 Phạm Hữu Song 18/8 Công nhân PX Khoan nổ mìn
13 Nguyễn Thị Huyền 19/8 Chuyên viên Phòng TCHC
14 Trần Thị Như Hà 19/8 Chuyên viên Phòng TKKTTC
15 Trần Thị Hiền 22/8 Chuyên viên PX kho BRVT
16 Nguyễn Hữu Hùng 22/8 Tổ trưởng PX kho Kiên Giang
17 Nguyễn Xuân Trường 25/8 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
18 Đinh Thị Thơ 28/8 Bảo vệ PX kho BRVT
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
19 Phùng Văn Hùng 03/8 Công nhân KNM Đội KNM
20 Nguyễn Viết Hưng 06/8 Công nhân KNM Đội KNM
21 Nguyễn Thị Mai Hương 19/8 Chuyên viên Ban TKKTTC
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
22 Phạm Sỹ Du 02/8 Bảo vệ, áp tải Kho Bình An
23 Tạ Xuân Lộc 09/8 Chuyên viên Ban NVTH
24 Đỗ Văn Hướng 17/8 Bảo vệ, áp tải Kho Bình An
25 Nguyễn T.Thanh Loan 20/8 Nhân viên thống kê Kho Bình An
IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Micco – Nam Bộ
26 Đỗ Đức Đạt 18/8 Trưởng ban Ban NVTH
27 Nguyễn Viết Tùng 19/8 Đội trưởng Đội Dịch vụ 2

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

                                                                                                  Lê Công Điện
Hotline
Zalo