Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 8 năm 2019.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – Micco
1 Vũ Văn Hiển 24/8 Kế toán trưởng Kế toán trưởng Công ty
2 Nguyễn Xuân Thành 30/8 Trưởng phòng Phòng An toàn
3 Lê Văn Hiệp 29/8 Phó phòng Phòng TKKTTC
4 Nguyễn Thị Hồng 06/8 Nhân viên Tạp vụ Phòng TCHC
5 Nguyễn Văn Hưng 13/8 Chuyên viên Phòng TCHC
6 Hoàng Văn Hà 15/8 Bảo vệ, nổ mìn PX kho Kiên Giang
7 Nguyễn Xuân Trường 15/8 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
8 Phạm Hữu Song 18/8 Công nhân PX Khoan nổ mìn
9 Nguyễn Thị Huyền 19/8 Chuyên viên Phòng TCHC
10 Trần Thị Như Hà 19/8 Chuyên viên Phòng TKKTTC
11 Đặng Thị Thu Hà 19/8 Công nhân Phòng KTCN
12 Trần Thị Hiền 22/8 Chuyên viên PX kho BRVT
13 Nguyễn Hữu Hùng 22/8 Cán sự PX kho Kiên Giang
14 Đinh Thị Thơ 28/8 Bảo vệ PX kho BRVT
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
15 Phùng Văn Hùng 03/8 Nhân viên Bảo vệ Kho HCM Tân Uyên
16 Nguyễn Viết Hưng 06/8 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
17 Đinh Tiến Trường 10/8 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
18 Phạm Đức Ngọc 10/8 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
19 Phùng Văn Kết 13/8 Chuyên viên Ban NVTH
20 Nguyễn T. Mai Hương 19/8 Chuyên viên Ban TKKTTC
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
21 Nguyễn Thị Hương 29/8 Trưởng ban Ban TKKTTC
22 Phạm Sỹ Du 02/8 Bảo vệ, áp tải Kho Bình An
23 Tạ Xuân Lộc 09/8 Chuyên viên Ban NVTH
24 Nguyễn T.Thanh Loan 20/8 Nhân viên Ban NVTH
IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Micco – Nam Bộ
25 Đỗ Đức Đạt 18/8 Trưởng ban Ban NVTH
26 Nguyễn Viết Tùng 19/8 Đội trưởng Đội Dịch vụ 2

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

                                                                                    Lê Công Điện
Hotline
Zalo