Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 7 năm 2021.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 ĐỗVăn Hiệu 03/7 Trưởng phòng Phòng TCHC
2 Nguyễn Văn Dinh 28/7 Quản đốc Phân xưởng kho BRVT
3 Nguyễn Quốc Hải 01/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
4 Vũ Thị Hương 06/7 Công nhân Phòng KTCN
5 Đỗ Thị Huyền 07/7 Chuyên viên Phòng TCHC
6 Vũ Thanh Lâm 10/7 Lái xe Phòng TCHC
7 Đặng Ngọc Xuân 10/7 Chuyên viên Phòng TKKTTC
8 Ngô Văn Dũng 12/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
9 Phạm Hữu Tám 15/7 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
10 Phạm Văn Quyền 16/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
11 Nguyễn Văn Út 18/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
12 Hoàng Thị Thanh 19/7 Nhân viên tạp vụ Phân xưởng kho BRVT
13 Nguyễn Chí Dương 26/7 Bảo vệ, nổ mìn Phân xưởng kho KGiang
 II  Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
14 Nguyễn Thành Thái 30/7 Trưởng ban Ban NVTH
15 Lê Hoàng 01/07 Phó ban Ban NVTH
16 Nguyễn Duy Quang 10/7 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
17 Đinh Văn Lâm 12/7 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
18 Lê Thị Khánh Linh 13/7 Thống kê Đội Khoan nổ mìn
19 Trần Thị Hồng Hạnh 15/7 Chuyên viên Ban TKKTTC
20 Ngô Mạnh Cường 22/7 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
21 Dương Văn Đồng 24/7 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
22 Đỗ Mạnh Điền 31/7 Trưởng ban Ban NVTH
23 Nguyễn Thị Thanh 16/7  Nhân viên Ban NVTH
24 Nguyễn Huy Đồng 20/7 Công nhân Đội KNM

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

     

 

Lê Công Điện

Hotline
Zalo