Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 5 năm 2021

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
 I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Ngô Quang Thanh 26/5 Trưởng kho PX kho An Giang
2 Nguyễn Văn Tú 22/5 Cán bộ kỹ thuật PX kho Kiên Giang
3 Trần Ánh Quang 01/5 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
4 Nguyễn Quang Trung 02/5 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
5 Danh Trọng 03/5 Bảo vệ, áp tải VLNCN PX kho Kiên Giang
6 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 04/5 Công nhân Phòng KTCN
7 Tô Văn Thành 17/5 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
8 Đặng T. Thanh Thúy 28/5 Tạp vụ PX kho Kiên Giang
9 Phan Hoài Giang 30/5 Công nhân Phòng KTCN
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
10 Nguyễn Trọng Mạnh 20/5 Trưởng ban Ban TKKTTC
11 Nguyễn Thị Nụ 16/5 Chuyên viên Ban KTAT
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
12 Nguyễn Minh Vương 20/5 Phó giám đốc CN Đồng Nai
13 Phạm Tiến Dũng 17/5 Trưởng ban Ban KTAT
14 Nguyễn Văn Tuấn 10/5 CBKT Đội KNM
15 Trần Triệu Quang 19/5 Chuyên viên Ban NVTH
16 Phạm Thị Luyến 29/5 Chuyên viên Ban KTAT

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

     

  Lê Công Điện

Hotline
Zalo