Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 5 năm 2020.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
 I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Ngô Quang Thanh 26/5 Trưởng kho PX kho An Giang
2 Nguyễn Văn Tú 22/5 Cán bộ kỹ thuật PX kho Kiên Giang
3 Trần Ánh Quang 01/5         Công nhân KNM Phân xưởng KNM
4 Nguyễn Quang Trung 02/5 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
5 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 04/5 Công nhân Phòng KTCN
6 Tô Văn Thành 17/5         Công nhân KNM Phân xưởng KNM
7 Phan Hoài Giang 30/5 Công nhân Phòng KTCN
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
8 Nguyễn Trọng Mạnh 20/5 Trưởng ban Ban TKKTTC
9 Nguyễn Ngọc Lợi 08/5 Công nhân KNM Đội KNM
10 Nguyễn Thị Nụ 16/5 Chuyên viên Ban KTAT
11 Bùi Văn Tường 20/5 Công nhân KNM Đội KNM
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
12 Nguyễn Minh Vương 20/5 Phó giám đốc CN Đồng Nai
13 Phạm Tiến Dũng 17/5 Trưởng ban Ban KTAT
14 Nguyễn Văn Tuấn 10/5 CBKT Đội KNM
15 Trần Triệu Quang 19/5 Chuyên viên Ban NVTH
16 Phạm Thị Luyến 29/5 Chuyên viên Ban KTAT
 

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

                                                                                          Lê Công Điện
Hotline
Zalo