Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 4 năm 2022.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
 I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Nguyễn Văn Tùng 24/4 Quản đốc Phân xưởng KNM
2 Hoàng Văn Thái 19/4 Phó phòng Phòng TCHC
3 Văn Đình Nông 22/4 Đội phó Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
4 Nguyễn T. M. Nguyệt 06/4 T.ban Nữ công Phòng KTCN
5 Đỗ Thị Huân 01/4 Phó ban Nữ công Phòng TKKTTC
6 Nguyễn Xuân Thủy 01/4 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
7 Trần Văn Sáng 01/4 Thủ kho Phân xưởng kho BRVT
8 Đào Thành Vinh 07/4 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
9 Nguyễn Duy Đức 07/4 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
10 Lưu Đình Việt 10/4 Chỉ huy nổ mìn Phân xưởng KNM
11 Nguyễn Văn Huấn 10/4 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
12 Lê Công Tú 14/4 Công nhân KNM PX kho Kiên Giang
13 Nguyễn Văn Ba 15/4 Chỉ huy nổ mìn Phân xưởng KNM
14 Đỗ Thị Huyên 18/4 Nhân viên Tạp vụ Phòng TCHC
15 Trần Thị Phương 21/4 Chuyên viên Phòng TKKTTC
16 Nguyễn Phương Thùy 24/4 Chuyên viên Phòng TCHC
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
17 Lưu Văn Hiển 22/4 Phó giám đốc Chi nhánh Bình Dương
18 Trần Xuân Tính 08/4 Phó ban Ban KTAT
19 Nguyễn Quyết Chiến 03/4 Cán bộ Kỹ thuật Đội Khoan nổ mìn
20 Hồ Hữu Khang 08/4 Bảo vệ Kho Tân Uyên
21 Đặng Văn Vũ 10/4 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
22 Đinh Văn Sơn 12/4 Công nhân KNM Đội Khoan nổ mìn
23 Nguyễn Ngọc Hiệp 14/4 Cán bộ kỹ thuật Đội Khoan nổ mìn
24 Nguyễn Tiến Dũng 17/4 Công nhân Đội Khoan nổ mìn
25 Nguyễn Đức Kiên 20/4 Công nhân KNM Đội Khoan nổ mìn
26 Lê Văn Phương 23/4 Chuyên viên Ban KTAT
27 Đặng Xuân Hà 30/4 Bảo vệ Kho Tân Uyên
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
28 Nguyễn Chiến Thắng 24/4 Đội trưởng Đội KNM
29 Hoàng Hương 10/4 Chuyên viên Ban TKKTTC
30 Lưu Phi Trường 24/4 Bảo vệ, áp tải Kho Bình An

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

     Lê Công Điện

Hotline
Zalo