Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 3 năm 2023.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Nguyễn Văn Thủy 11/3 Phó giám đốc Phó giám đốc Công ty
2 Đỗ Văn Hưởng 06/3 Trưởng phòng Phòng KHTT
3 Nguyễn Văn Lộc 01/3 Tổ trưởng tổ KNM Phân xưởng KNM
4 Phạm Quốc Anh 01/3 Nhân viên bán xăng Phòng KHTT
5 Phạm Thị Thuần 01/3 Công nhân Phân xưởng kho BRVT
6 Trần Thị Huệ 01/3 Chuyên viên PX kho Kiên Giang
7 Nguyễn Thị Hải Yến 03/3 Công nhân Phòng KTCN
8 Hồ Khắc Chiến 06/3 Công nhân KNM Phân xưởng kho BRVT
9 Đàm Thị Dung 10/3 Chuyên viên Phòng TCHC
10 Nguyễn Hữu Tinh 14/3 Công nhân KNM Phân xưởng kho BRVT
11 Đặng Ngọc Thanh 15/3 Lái xe Phòng TCHC
12 Phạm Thanh Tùng 18/3 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
13 Trần Viết Vinh 18/3 Công nhân PX kho Kiên Giang
14 Đỗ Thanh Tùng 23/3 Công nhân Phân xưởng kho BRVT
15 Phạm Đình Châu 26/3 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
15 Lê Công Tín 08/3 Đội trưởng Đội KNM Bình Dương
16 Nguyễn Thị Hà Giang 05/3 Chuyên viên Đội KNM Bình Dương
17 Vũ Thị Hằng 16/3 Cấp dưỡng Ban NVTH
18 Trương Quốc Huy 22/3 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
19 Lê Minh Thịnh 23/3 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
20 Nguyễn Văn Lực 29/3 Bảo vệ Ban NVTH
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
21 Đào Công Sự 22/3 Công nhân KNM Đội Khoan nổ mìn
 IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Mitech
22 Nguyễn Thị Hà 18/3 Chuyên viên Ban KTAT
23 Phạm Hữu Thính 20/3 Lái xe Ban NVTH

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

     Lê Công Điện

Hotline
Zalo