Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 03 năm 2022.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
 I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Nguyễn Văn Thủy 11/3 Phó giám đốc Phó giám đốc Công ty
2 Nguyễn Văn Lộc 01/3 Tổ trưởng tổ KNM Phân xưởng KNM
3 Phạm Quốc Anh 01/3 Nhân viên bán xăng Phòng KHTT
4 Trần Thị Huệ 01/3 Chuyên viên PX kho Kiên Giang
5 Nguyễn Thị Hải Yến 03/3 Công nhân Phòng KTCN
6 Trịnh Mạnh Tiến 06/3 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
7 Hồ Khắc Chiến 06/3 Công nhân KNM Phân xưởng kho BRVT
8 Đàm Thị Dung 10/3 Chuyên viên Phòng TCHC
9 Nguyễn Thị Huế 10/3 Nhân viên Tạp vụ Phòng TCHC
10 Nguyễn Hữu Tinh 14/3 Công nhân KNM Phân xưởng kho BRVT
11 Đặng Ngọc Thanh 15/3 Lái xe Phòng TCHC
12 Phạm Thanh Tùng 18/3 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
13 Phạm Đình Châu 26/3 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
14 Lê Công Tín 08/3 Phụ trách Đội KNM Đội KNM Bình Dương
15 Nguyễn Thị Hà Giang 05/3 Thống kê Đội KNM Bình Dương
16 Vũ Thị Hằng 16/3 Cấp dưỡng Ban NVTH
17 Trương Quốc Huy 22/3 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
18 Lê Minh Thịnh 23/3 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
19 Đào Công Sự 22/3 Công nhân KNM Đội Khoan nổ mìn
 IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Mitech
20 Đỗ Văn Hưởng 06/3 Phó giám đốc Ban Giám đốc
21 Nguyễn Thị Hà 18/3 Chuyên viên Ban KTAT
22 Phạm Hữu Thính 20/3 Lái xe Ban NVTH

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

    Lê Công Điện

 
Hotline
Zalo