Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 12 năm 2021.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Hà Xuân Cảnh 23/12 Phó giám đốc Phó giám đốc Công ty
2 Đỗ Văn Năng 21/12 Phó quản đốc Phân xưởng KNM
3 Hoàng Văn Hải 05/12 Đội trưởng Phòng Thí nghiệm
4 Nguyễn Văn Hiếu 28/12 Đội phó đội Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
5 Nguyễn Thị Hằng Ni 01/12 Chuyên viên Phòng KHTT
6 Hoàng Văn Kiểm 12/12 Chỉ huy nổ mìn Phân xưởng KNM
7 Vũ Thị Mai 12/12 Chuyên viên Phòng TKKTTC
8 Vũ Thị Dậu 13/12 Bảo vệ Phòng An toàn
9 Ngô Thị Thanh Minh 20/12 Chuyên viên Phòng Thí nghiệm
10 Nguyễn Hoàng Sơn 20/12 Lái xe Phòng TCHC
11 Dương Văn Vinh 21/12 Chuyên viên Phòng KTCN
12 Đặng Quang Hưng 25/12 Công nhân Phân xưởng KNM
13 Đỗ Trung Đức 30/12 Chuyên viên Phòng KHTT
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
14 Nguyễn Thành Luân 02/12 Bảo vệ Kho Tân Uyên
15 Trần Thị Thu Hoài 08/12 Chuyên viên Ban TKKTTC
16 Hồ Phúc Giang 10/12 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
17 Đinh Thị Huyền 13/12 Tạp vụ Ban NVTH
18 Trần Trọng Đang 16/12 Thủ kho Kho Tân Uyên
19 Nguyễn Trọng Tuấn 18/12 Bảo vệ Kho Tân Uyên
20 Trịnh Hoài Anh 20/12 Chuyên viên Ban TKKTTC
21 Nguyễn Công Trang 24/12 Bảo vệ Kho Tân Uyên
22 Lê Huy Hòa 27/12 Thủ kho Kho Tân Uyên
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
23 Trần Khắc Minh 12/12 Thủ kho Kho Bình An
24 Phạm Hữu Xước 24/12 Bảo vệ Kho Bình An
25 Nguyễn Thị Hoa 27/12 N. viên Cấp dưỡng Ban NVTH
26 Nguyễn Đức Cảnh 30/12 Bảo vệ Kho Bình An
IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Mitech
27 Trần Văn Sơn 10/12 Cán bộ Kỹ thuật Ban KTAT
 

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

   

     Lê Công Điện

Hotline
Zalo