Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 11 năm 2021.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Lê Công Điện 03/11 Giám đốc Giám đốc Công ty
2 Phạm Trung Kiên 11/11 Phó phòng Phòng KHTT
3 Đặng Văn Dương 25/11 Đội trưởng đội pha sút Phòng KHTT
4 Đậu Thị Kim Chi 01/11 Chuyên viên Phòng KTCN
5 Nguyễn Hà Hòa 02/11 Chuyên viên Phòng TCHC
6 Nguyễn Thị Nhung 03/11 Chuyên viên Phân xưởng KNM
7 Nguyễn Huy Nhạc 04/11 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
8 Nguyễn Mạnh Trung 04/11 Bảo vệ Phân xưởng kho K.Giang
9 Nguyễn Thanh Hảo 04/11 Nhân viên bán xăng Phòng KHTT
10 Trần Quốc Đạt 05/11 Nhân viên bán xăng Phòng KHTT
11 Nguyễn Hữu Dũng 05/11 Chuyên viên Phòng KTCN
12 Nguyễn Văn Tú 07/11 Chỉ huy nổ mìn Phân xưởng kho K.Giang
13 Nguyễn Dương Hạnh 09/11 Chuyên viên Phòng KHTT
14 Nguyễn Văn Thời 10/11 Chuyên viên Phòng An toàn
15 Võ Minh Dũng 10/11 Cán bộ kỹ thuật Phân xưởng kho K.Giang
16 Nguyễn Như Khương 10/11 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
17 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/11 Chuyên viên Phòng KTCN
18 Hoàng Xuân Hùng 12/11 Công nhân KNM Phân xưởng kho K.Giang
19 Huỳnh Đỗ Nhung 12/11 Cấp dưỡng Phân xưởng kho K.Giang
20 Nguyễn Văn Sức 13/11 Bảo vệ PX kho An Giang
21 Trần Viết Tuấn 15/11 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
22 Hoàng Văn Xuyên 20/11 Thợ điện Phòng KTCN
23 Nguyễn Mai Trọng 22/11 Bảo vệ Phân xưởng kho K.Giang
24 Ngô Thị Hài 22/11 Cấp dưỡng Phân xưởng kho BRVT
25 Nguyễn Văn Nguyên 22/11 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
26 Lê Quốc Cường 23/11 Công nhân Phân xưởng kho K.Giang
27 Đặng Thị Hoa 30/11 Công nhân Phòng KTCN
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
28 Đỗ Xuân Trường 08/11 Trưởng ban Ban KTAT
29 Phan Thế Hải 05/11 Bảo vệ Kho Tân Uyên
30 Bùi Đức Duẩn 07/11 Chỉ huy nổ mìn Đội KNM Bình Dương
31 Nguyễn Tuấn Vũ 12/11 Chuyên viên Đội KNM Bình Dương
32 Dương Thị Ngọc Liên 17/11 Chuyên viên Ban NVTH
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
33 Nguyễn Thị Thu Mai 21/11 Phó ban Ban TKKTTC
34 Hoàng Văn Huy 04/11 Chuyên viên Ban NVTH
35 Nguyễn Văn Mạnh 10/11 Bảo vệ Kho Bình An
36 Vũ Đức Văn 13/11 Bảo vệ Kho Bình An

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

   

   Lê Công Điện

   
Hotline
Zalo