Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 10 năm 2022.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
 I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Nguyễn Tiến Hoà 10/10 Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm
2 Nguyễn Huy Công 03/10 Phó phòng Phòng KTCN
3 Đỗ Văn Bảy 30/10 Đội trưởng bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
4 Phạm Xuân Tuyên 01/10 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
5 Lê Hoàng Hôn 04/10 Lái xe Phân xưởng kho KGiang
6 Phạm Văn Phức 01/10 Thủ kho Phân xưởng kho KGiang
7 Dương Văn Tấn 02/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
8 Võ Tấn Tài 04/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
9 Lường Thị Nga 05/10 Công nhân Phân xưởng kho BRVT
10 Dương Văn Thái 07/10 Chuyên viên Phòng KHTT
11 Dương Văn Tuấn 07/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
12 Lê Thị Thủy 10/10 Chuyên viên Phân xưởng kho KGiang
13 Nguyễn Hữu Hòa 10/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
14 Dương Trung Kiên 10/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
15 Vũ Thị Tươi 14/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
16 Đặng Ngọc Trung 17/10 Nhân viên bán xăng Phòng KHTT
17 Huỳnh Hùng Lĩnh 20/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
18 Nguyễn Đình Thịnh 22/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
19 Cao Văn Cương 23/10 Chuyên viên Phòng KHTT
20 Trần Trùng Dương 23/10 Công nhân Phân xưởng KNM
21 Dương Văn Đoàn 25/10 Chỉ huy nổ mìn Phân xưởng KNM
22 Nguyễn Khắc Hùng 27/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
23 Hoàng Biên Thuỳ 28/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
24 Nguyễn Thị Sáng 29/10 Nhân viên bán xăng Phòng KHTT
25 Trần Xuân Hải 30/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
26 Phạm Đức Tân 01/10 Công nhân Đội KNM
27 Tạ Văn Hải 01/10 Công nhân Đội KNM
28 Hoàng Văn Tùng 03/10 Công nhân Đội KNM
29 Nguyễn Thị Hà 07/10 Chuyên viên Ban KTAT
30 Phan Kế Toại 12/10 Bảo vệ Kho Tân Uyên
31 Trần Gia Vũ 27/10 Bảo vệ Kho Tân Uyên
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
32 Đỗ Văn Chiến 26/10 Giám đốc CN Đồng Nai
33 Phan Văn Linh 20/10 Trưởng kho Kho Bình An
34 Phạm Ngọc Dương 02/10 Chuyên viên Ban KTAT
35 Lương Đức Tùng 05/10 Lái xe Ban KTAT
36 Nguyễn Văn Thắm 06/10 Chuyên viên Ban TKKTTC
37 Nguyễn Văn  Tịnh 10/10 Công nhân KNM Đội KNM
38 Đặng Xuân Hưởng 28/10 Đội phó Đội KNM
 IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Micco – Nam Bộ
39 Nguyễn Thị Hoa 02/10 CBKT Đội Dịch vụ 1
40 Trần Thị Hòa 09/10 Chuyên viên Ban TKKTTC
41 Ông Cao Cường 09/10 CBKT Ban KTAT
42 Đỗ Thị Hảo 26/10 Chuyên viên Ban NVTH

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

 Lê Công Điện

Hotline
Zalo