Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 10 năm 2020.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
 I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Nguyễn Tiến Hoà 10/10 Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm
2 Đỗ Văn Bảy 30/10 Đội trưởng bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
3 Phạm Xuân Tuyên 01/10 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
4 Tạ Văn Hải 01/10 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
5 Phạm Văn Phức 01/10 Thủ kho Phân xưởng kho KGiang
6 Dương Văn Tấn 02/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
7 Nguyễn Huy Công 03/10 Chuyên viên Phòng KHTT
8 Lường Thị Nga 05/10 Công nhân Phòng KHTT
9 Nguyễn Văn Thắm 06/10 Chuyên viên Phòng KTCN
10 Dương Văn Thái 07/10 Chuyên viên Phòng KHTT
11 Dương Văn Tuấn 07/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
12 Nguyễn Trung Kiên 10/10 Cán bộ kỹ thuật Phân xưởng KNM
13 Lê Thị Thủy 10/10 Chuyên viên Phân xưởng kho KGiang
14 Nguyễn Hữu Hòa 10/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
15 Dương Trung Kiên 10/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
16 Vũ Thị Tươi 14/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
17 Trần Văn Tuyền 22/10 Bảo vệ PX kho An Giang
18 Nguyễn Đình Thịnh 22/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
19 Cao Văn Cương 23/10 Công nhân Phân xưởng KNM
20 Dương Văn Đoàn 25/10 Chỉ huy nổ mìn PX kho An Giang
21 Vũ Quang Biên 25/10 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
22 Nguyễn Khắc Hùng 27/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
23 Hoàng Biên Thuỳ 28/10 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
24 Nguyễn Thị Sáng 29/10 Công nhân Phòng KTCN
25 Trần Xuân Hải 30/10 Bảo vệ Phân xưởng kho KGiang
 II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
26 Phạm Đức Tân 01/10 Công nhân Đội KNM
27 Hoàng Văn Tùng 03/10 Công nhân Đội KNM
28 Nguyễn Thị Hà 07/10 Chuyên viên Ban KTAT
29 Quản Quốc Tiến 07/10 Chuyên viên Ban NVTH
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
30 Đỗ Văn Chiến 26/10 Giám đốc CN Đồng Nai
31 Phan Văn Linh 20/10 Trưởng kho Kho Bình An
32 Phạm Ngọc Dương 02/10 Chuyên viên Ban KTAT
33 Lương Đức Tùng 05/10 Lái xe Ban NVTH
34 Nguyễn Văn  Tịnh 10/10 Công nhân KNM Đội KNM
35 Đặng Xuân Hưởng 28/10 Chỉ huy nổ mìn Đội KNM
 IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Micco – Nam Bộ
36 Nguyễn Thị Hoa 02/10 Cán sự Đội Dịch vụ 1
37 Trần Thị Hòa 09/10 Chuyên viên Ban TKKTTC
38 Ông Cao Cường 09/10 CBKT Ban KTAT
39 Đỗ Thị Hảo 26/10 Chuyên viên Ban NVTH

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

                                                                                             Lê Công Điện
Hotline
Zalo