Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 02 năm 2023.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Ngô Duy Hùng 25/02 Quản đốc PX Khoan nổ mìn
2 Lê Mộng Cẩm Dương 20/02 Phó phòng Phòng An toàn
3 Nguyễn Văn Hưng 16/02 Đội phó Bảo vệ PX kho BRVT
4 Hoàng Văn Thụ 07/02 Chuyên viên Phòng An toàn
5 Nguyễn Thị Hải Yến 08/02 Chuyên viên Phòng KHTT
6 Dương Văn Quyết 10/02 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
7 Nguyễn Duy Cường 14/02 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
8 Bùi Thanh Xuân 17/02 Lái xe Phòng TCHC
9 Nguyễn Đức Toàn 17/02 Công nhân nổ mìn PX kho Kiên Giang
10 Nguyễn Quốc Cường 20/02 Công nhân nổ mìn PX kho Kiên Giang
11 Đỗ Văn Chín 28/02 Nhân viên thống kê Phòng KHTT
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
12 Nguyễn Quốc Thắng 06/02 Công nhân Đội KNM Bình Dương
13 Đặng Ngọc Bình 10/02 Chỉ huy nổ mìn Đội KNM Bình Dương
14 Đặng Ngọc Tuân 20/02 Lái xe Ban NVTH
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
15 Phạm Đức Tuấn 10/02 Công nhân nổ mìn Đội KNM
 IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Mitech
16 Nguyễn Kông 15/02 Giám đốc Trung tâm Mitech
17 Lê Công Vũ 23/02 Trưởng ban Ban KTAT

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

 Lê Công Điện

Hotline
Zalo