Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 01 năm 2023.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Nguyễn Duy Cương 02/01 Quản đốc PX kho Kiên Giang
2 Đỗ Bích Trang 03/01 Phó phòng Phòng KHTT
3 Trần Văn Lộc 01/01 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
4 Huỳnh Thanh Sang 01/01 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
5 Nguyễn Ngọc Quỳnh 04/01 Lái xe Phòng KTCN
6 Nguyễn Thanh Cao 06/01 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
7 Nguyễn Văn Hậu 06/01 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
8 Nguyễn Mạnh Tiến 10/01 Lái xe Phòng TCHC
9 Nguyễn Văn Thắng 12/01 Thủ kho PX kho BRVT
10 Trần Đức Cảnh 14/01 Chuyên viên Phòng KTCN
11 Cao Xuân Hiến 15/01 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
12 Đặng Thị Minh Thiêm 17/01 Cấp dưỡng Phân xưởng kho BRVT
13 Đặng Thị Trang 18/01 Cấp dưỡng Phòng TCHC
14 Trần Văn Nhanh 20/01 Bảo vệ PX kho Kiên Giang
15 Kiều Thị Nhài 23/01 Nhân viên Phòng TCHC
16 Lê Đức Anh 30/01 Đội phó đội mìn PX kho Kiên Giang
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
17 Nguyễn Quang Huy 02/01 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
18 Cù Tiến Phát 06/01 Bảo vệ Kho Tân Uyên
19 Nguyễn Đình Dũng 08/01 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
20 Đỗ Danh Hoàng 10/01 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
21 Đỗ Thị Nguyên 20/01 Cán sự Ban NVTH
22 Trần Mạnh Tuấn 25/01 Bảo vệ Kho Tân Uyên
23 Lê Văn Duy 27/01 Bảo vệ Kho Tân Uyên
24 Vũ Kim Toàn 30/01 Bảo vệ Kho Tân Uyên
III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
25 Nguyễn Thị Anh 01/01 Chuyên viên Ban TKKTTC
26 Võ Văn Hiền 04/01 Lái xe Ban NVTH
27 Hoàng Thị Thanh Mai 10/01 Nhân viên Văn thư Ban NVTH
28 Phạm Duy Thành 02/01 Bảo vệ, áp tải Kho VLNCN
29 Bùi Anh Tuấn 23/01 Công nhân KNM Đội KNM
30 Nguyễn Văn Quân 25/01 Lái xe Ban KTAT
 IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Mitech
31 Trần Thị Trâm 10/01 Phó ban Ban NVTH
32 Nguyễn Tiến Phúc 18/01 Chuyên viên Ban TKKTTC
 

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

     Lê Công Điện

Hotline
Zalo