Chúc mừng CBCNV Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ Nam Bộ – MICCO sinh nhật tháng 01 năm 2021.

STT Họ và Tên Ngày sinh Chức danh Đơn vị công tác
I Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCO
1 Nguyễn Duy Cương 02/01 Quản đốc PX kho Kiên Giang
2 Đỗ Bích Trang 03/01 Phó phòng Phòng KHTT
3 Võ Ngọc Tuấn Anh 02/01 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
4 Nguyễn Quang Huy 02/01 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
5 Nguyễn Thanh Cao 06/01 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
6 Đỗ Danh Hoàng 10/01 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
7 Nguyễn Mạnh Tiến 10/01 Lái xe Phòng TCHC
8 Nguyễn Văn Thắng 12/01 Thủ kho PX kho BRVT
9 Trần Đức Cảnh 14/01 Chuyên viên Phòng KTCN
10 Đào Văn Hào 15/01 Bảo vệ Phân xưởng kho BRVT
11 Cao Xuân Hiến 15/01 Công nhân KNM Phân xưởng KNM
12 Đặng Thị Minh Thiêm 17/01 Cấp dưỡng Phân xưởng kho BRVT
13 Nguyễn Tiến Phúc 18/01 Chuyên viên PX kho Kiên Giang
14 Đặng Thị Trang 18/01 Cấp dưỡng Phòng TCHC
15 Kiều Thị Nhài 23/01 Nhân viên Phòng TCHC
16 Lê Đức Anh 30/01 Đội phó đội mìn PX kho Kiên Giang
II Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bình Dương
17 Nguyễn Văn Long 24/01 Giám đốc Ban NVTH
18 Cù Tiến Phát 06/01 Bảo vệ Kho Tân Uyên
19 Nguyễn Đình Dũng 08/01 Công nhân KNM Đội KNM Bình Dương
20 Dương Văn Nguyễn 10/01 Chuyên viên Ban NVTH
21 Đỗ Thị Nguyên 20/01 Cán sự Ban NVTH
22 Trần Mạnh Tuấn 25/01 Bảo vệ Kho Tân Uyên
23 Vũ Kim Toàn 30/01 Bảo vệ Kho Tân Uyên
 III Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Đồng Nai
24 Nguyễn Thị Anh 01/01 Chuyên viên Ban TKKTTC
25 Hoàng Thị Thanh Mai 10/01 Nhân viên Tạp vụ Ban NVTH
26 Đỗ Minh Tích 17/01 Thủ kho Kho Bình An
27 Nguyễn Thu Thanh 18/01 Chuyên viên Ban KTAT
 IV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ Mitech
28 Trần Thị Trâm 10/01 Phó ban Ban NVTH

 

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Giám đốc

 

 

 

   Lê Công Điện

 
Hotline
Zalo